خاطره ای از شهید چمران (انتشار مجدد)
از تشکیل ستاد نبردهای پارتیزانی تا ابتکارات شهید چمران در جنگ امیر سرتیپ ابراهیم مرآتی ازجمله یاران «شهید مصطفی چمران » است که مدت یک سال در ستاد جنگ های نامنظم، این شهید بزرگوار را همراهی کرده است.امیر ابراهیم مرآتی همرزم شهید چمران گفت: او مبدع جنگهای نامنظم و پارتیزانی در ایران بود و اعضای ستاد او تا سه هزار نیرو از اقشار مختلف هم میرسید و ابتکارات ویژهای در جنگ داشت.

ادامه مطلب را در لینک خبر دنبال کنید

 

 

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده