ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-206 بخش پنجم: استحکام سازمانی

      14- بزرگ‌ترین نقش در کسب این سربلندی و منش افتخارآمیز:

به برکت همین مقاومت­ها و همین گستاخی­ها در مقابل قدرت­ها، ملت عزیز و مبارز ما توانسته است مقام شایسته خود را در جو متلاطم دنیا به دست آورد و ملت ما امروز ملتی شده است که در جغرافیای سیاسی دنیا بیشترین تأثیر را دارد و در ترکیب سیاسی دنیا به ویژه این منطقه، بزرگ‌ترین نقش را دارد و نیروهای مسلح در کسب این سربلندی و منش افتخارآمیز بزرگ‌ترین نقش را داشتند. ای کسانی که در لباس خدمتید؛ آمادگی خود را بیشتر کنید مراکز آموزشی را هرچه می­توانید بپرورانید و تلاش­های خودکفایی را در ارتش جدی بگیرید، زیرا می­خواهیم با دشمنان بجنگیم و به همین جهت باید متکی به خدا و خودمان باشیم.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده