ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-204 بخش پنجم: استحکام سازمانی

    12- کارایی بیشتر نهاجا نسبت به همه نیروهای منطقه:

آموزش باید در خود کشور ما باشد. نیروی هوایی برای جوانان که این نیرو را دوست‌ دارند و می­توانند اهداف مقدس اسلام را پیاده کننده، برای ارتشی­های دنیا نمونه شود. کارایی شما از همه نیروهای منطقه بیشتر است و سطح کار و ایمان و علاقه­مندی شما بی­نظیر است. اما از این بهتر هم می­توانید بشوید و بایستی تمرینات را جدی بگیرید.

ما تصمیم داریم با آنچه داریم بجنگیم که آن‌هم کم نیست. می­خواهیم با آن، وجود خود را اثبات کنیم.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده