چرا و چگونه باید از جنگ بدانیم-9
راهبردهاي دشمن راهبردهايي كه شرق و غرب براي عراق پيشبيني كرده بودند و صدام آنها را پيش گرفته بود: - جنگ برق آسا و نبرد سریع، همان روزهاي اول از پاي پل كرخه تا آن طرف شوش توسط بچههاي رزمنده زميني با همان بضاعت كمي كه داشتند، بچههاي تكاور دريايي، بچههاي سپاه، بسيج و عشاير، همان مقاومت دليرانه نيروهاي مسلح و مردم مظلوم و غيور خرمشهر كه دشمن تا دندان مسلح را بيش از يك ماه پشت ديوارهاي خرمشهر زمينگير كرد. همانجا شروع شكست اين راهبرد بود تا پايان آن در عمليات 7 آذر توسط نيروي دریایی قهرمان ما رقم خورد.
  • راهبرد ديگر دشمن تثبيت اشغال بود. صداميان بر ديوارهاي خرمشهر نوشته بودند: «آمده‌ايم كه بمانيم.» اين راهبرد صدام هم با شروع عمليات‌هاي طريق‌القدس، ثامن‌الائمه و بيت‌المقدس فاتحه‌اش خوانده شد. هرچند پس از آن چيزي حدود 2500 تا 3000 کیلومترمربع از خاك ما در تصرف عراق بود، ولي با عمليات بيت‌المقدس راهبرد تثبيت اشغال صدام به نابودي گراييد و قسمت عمده سرزمین و شهرهای اشغال شده ایران اسلامی آزاد شد و پايان يافت.
  • راهبرد بعدي صدام جنگ فرسايشي براي طغيان ملي عليه امام و انقلاب بود و با موشك‌باران شهرها و بمباران شيميايي شكل گرفت تا رزمندگان و مردم شريف ايران بر دولت و نظام بشورند و به دليل ضايعات، تلفات و مشكلات دست از دفاع بردارند كه برعكس، مردم مقاوم‌تر و مصمم‌تر در ادامه راه شهيدان شدند.
  • راهبرد بعدي پايان متوازن جنگ بود، به شكلي كه چيزي از عراق در پايان جنگ كم نشود و فقط آنهايي كه اشغال كردند را پس بدهند كه اين راهبرد با همكاري مستقيم غرب و كشورهاي عربِ دوست و همراه صدام با جنگ نفتكش‌ها و دخالت امريكا و زدن ناو جنگي ايران، هواپيماي مسافربري و زدن سكوهاي نفتي معمول گرديد.

 

منبع: جرا و چگونه باید از جنگ بدانیم، آراسته، ناصر، 1391، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده