اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش وظیفه 03 عجبشیر

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

نبردهای هوایی ایران (13)

پ ـ پیامدهای تهاجم هوایی دشمن و خسارات وارده

استقبال خونين (27)

مأموريت هيأت حسن نيت حزب منحلة دموكرات كردستان و ديگر احزاب و گروهها همين كه عمليات موفقيتآميز نيروهاي مسلح را...

مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-47

كمك ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس به عراق کشورهای عربی منطقه، خاصه پس از عدم تحقق ادعاهای عراق، هراسان و...

چرا و چگونه باید از جنگ بدانیم-9

راهبردهاي دشمن راهبردهايي كه شرق و غرب براي عراق پيشبيني كرده بودند و صدام آنها را پيش گرفته بود: -...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-199 بخش پنجم: استحکام سازمانی 7- بازوی قدرتمند برای نظام جمهوری اسلامی:...

روزنمای شهدای ارتش – 1

معرفی سایت شهدای ارتش