ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-198 بخش پنجم: استحکام سازمانی

    6- نجات کشور بااراده و عزمراسخ:

آن‌کسی که کشور شمارا نجات داد، همین جوان‌های فداکار و مبارز بودند؛ همین بسیج، همین ارتش، همین رزمندگان فداکار و همین سپاه که امروز هم بازماندگان آن­ها در مناطق گوناگونی از کشور حضور دارند؛ بعضی از آن­ها هم به شهادت رسیدند؛ «فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینظر و ما بدلوا تبدیلا».

نسل جوان دوران دفاع مقدس توانست با فداکاری، با هوشمندی بااراده و عزم راسخ، کشور را از دست دشمن نجات بدهند.

در همین دشت عباس، در همین دشت وسیع، در این منطقه طولانی، باجان خودشان آمدند و توی میدان، با عزم راسخ خودشان دشمن را مغلوب کردند، منکوب کردند، ذلیل کردند و توطئه­ای را که همه قدرت­های استکباری شریک بودند و سهیم بودند و دخیل بودند در اجرای آن، خنثی کردند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده