اجرای آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش سیرجان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

نبردهای هوایی ایران (12)

ب ـ اهداف تهاجم پیشدستانه و میزان موفقیت نیروی هوایی عراق (2) در راستای اعلامیه بالا، فرماندهان ارتش عراق در...

استقبال خونين (26)

گزارشهايي از توسعه امنيت در ساير مناطق كردستان و آذربايجان غربي حدود يك ماه يگانهاي ما روي آن كوه ماندند...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-198 بخش پنجم: استحکام سازمانی...

چرا و چگونه باید از جنگ بدانیم-8

نگاه عالمانه و منصفانه به جنگ ما نظامیان و تمامی عالمان نظامی بايد با فن علمي خودمان به جنگ بنگريم،...

مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-46

اقدامات عربستان سعودي و كويت كشورهاي کویت و عربستان سعودي نيز در طول سال­های جنگ، کمک­های بسیار گسترده­اي را در...