ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-195 بخش پنجم: استحکام سازمانی

   1– بدنه ارتش، بدنه خوبی است:

امروز خیابان­های ایران با خون مطهر و پاک هزاران نظامی سرباز، افسر و درجه­دار معطر و رنگین شده. رزمندگان عزیز ما در میدان­ها آنچنان صداقت نشان دادند که هیچ استدلالی را نمی­تواند جز این تصور کرد.

ارتش ما امروز دو خاصیت برجسته دارد: یکی اینکه بدنه ارتش، بدنه خوبی است و دیگر آنکه سران آن مردان مؤمن و مورد اطمینان، دلسوز و کارآمد هستند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده