به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس - 5 سوم خرداد یاد آور حماسه های کم نظیر رزمندگان پر توان ایران اسلامی و سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان است که با حجوم گسترده ارتش متجاوز رژیم بعثی عراق در ماههای اول جنگ تحمیلی پس از 35 روز مقاومت جانانه به اشغال متجاوزین در آمد و در عملیات بیت المقدس در کمتر از 25 روز علیرغم حضور ده ها هزار نفر از نیروهای بعثی در آن توسط رزمنگان دلاور از لوث وجود اشغالگران پاکسازی شده و به آغوش میهن اسلامی باز گشت. طراحی این عملیات بزرگ را از زبان گروه افسران طراح آن که در بر داشت میدانی در خضریه محل قرار گاه کربلا و در حضور شهید بزرگوار سپهبد علی صیاد شیرازی باز خوانی گردیده است به علاقمندان و پژوهشگران عرصة دفاع مقدس تقدیم میگردد.

 

سرتیپ دوم اقبال محمد زاده افسر عملیات قرار گاه کربلا 3

بسم الله الرحمن الرحیم

من سرتیپ 2 بازنشسته محمد زاده ، افسر عملیات قرارگاه عملیاتی کربلا 3 بودم. طرح ریزی عملیات بیت المقدس را در منطقه عملیاتی، بنده به اتفاق تیمسار بختیاری و تیمسار نوابی و با کمک افسرانی که از طرح عملیاتی کربلا 2 رها شده بودند آغاز کردیم .

بعد از پایان عملیات موفقیت آمیز طریق القدس که منجر به آزاد سازی شهر بستان و انهدام بخش وسیعی از نیروهای دشمن گردید ، گروه طریح ریزی ماموریت یافت روی منطقة عمومی کرخه کور و غرب رودخانة کارون و منطقة خرمشهر طرح ریزی را آغاز کند . بعد از عملیات موفقیت آمیز کربلا 2 یعنی عملیات فتح المبین ، مأموریتی که به افسران گروه طرح ریزی شماره 1 داده شد این بود که در منطقة عمومی کرخه کور ، کارون و خرمشهر تک شده، نیروهای دشمن منهدم و خرمشهر از تسلط دشمن خارج گردد . برای اجرای این مأموریت راهکار های مختلفی در نظر گرفته شد ، که در مجموع دو راهکار از همه راهکارها منطقی تر به نظر می رسید .

این راهکارها مستلزم این بود که بخش قابل توجهی از نیروهای دشمن منهدم شوند و آزاد سازی خرمشهر که آرزوی دیرینه مردم ایران بود محقق شود.

راهکار اول این بود که تک از منطقة کرخه کور به طرف جنوب اجرا شود و راهکار دوم اینکه تک از منطقة شرق به غرب کارون اجرا گردد . هر 2 راهکار مستلزم تک از شمال به جنوب و از شرق به غرب بود.

در راهکار شمارة 1 ثقل عملیات یا تلاش اصلی روی منطقة عملیاتی کرخه کور و در راهکار دوم ثقل عملیات یا تلاش اصلی تک روی رودخانة کارون بود . این دو راهکار به طور مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در مجموع پس از در نظر گرفتن محاسن و معایب، راهکار شمارة 2 به عنوان راهکار انتخاب شده پیشنهاد شد . راهکار 2 بر این مبنا بود ک تک اصلی از رودخانة کارون عبور و سر پلی را در آن طرف رودخانه اشغال و جاده اهواز- خرمشهر و خط مرز را تأمین کند . سپس بنا به دستور تک را ادامه داده و خرمشهر را تصرف و بعد از تأمین خط مرز در امتداد آن پدافند کند. حسن راهکار شماره 2 این بود که نیروهای ما نیروی بسیار عظیمی را پشت خط پدافندی دشمن در امتداد کرخه کور متمرکز میکردند و ارزش پدافندی رودخانة کرخه کور به شدت تقلیل پیدا میکرد و دشمن را آنچنان در مورد عقبة خودش نگران میکرد که مجبور بود یا تن به انهدام بدهد یا مواضع اشغال شده را که دارای اهمیت زیادی بودند رها کند . با رها شدن نیروهای دشمن از خط پدافندی کرخه کور یا عقب نشینی آنها یا انهدامشان، راه برای ادامة تک به طرف غرب باز می شد و به راحتی خرمشهر تأمین می گردید. حسن دیگر این راهکار این بود که علاوه بر این که نیروهای ما موفق می شدند عقبة دشمن را تهدید کنند و دشمن را وادار به یک عکس العمل نامناسب به نفع نیروهای ما نماید، سرعت وصول به اهداف تعیین شده و غافلگیری بود.

چون نیروهای دشمن به هیچ وجه و تحت هیچ شرایط تصور نمی کردند که نیروهای ما بتوانند از رودخانة کارون عبور کنند. نیروهای دشمن خودشان را آماده کرده بودند که اگر نیروهای ما بطور جزء به جزء وارد عمل شوند، این نیروهای تقسیم شده و جزء به جزء را منهدم کنند، در حالی که اگر تلاش اصلی در این محل مستقر می گردید، نیروهای دشمن قادر نبودند که بخش وسیعی از نیروهای ما را که به ساحل غربی رودخانة کارون رسیده بودند منهدم کنند. به هر حال مهم ترین عنصر در آنجا اصل غافلگیری و اقدام برخلاف پیش بینی های دشمن بود و در هر شرایطی، فکر اینکه ما از رودخانه کارون عبور کنیم، آن هم در مقیاس وسیع به مغز دشمن خطور نکرده بود. ما دقیقاً راهکاری را انتخاب کردیم که مغایر نظر دشمن باشد. برای اجرای این عملیات تصمیم گرفته شد که یکی از واحد های عمده قرار گاه ، در منطقة عمومی کرخه کور تا نزدیکی های اهواز و خط کرخه کور، دشمن را تثبیت کند و بنا به دستور در صورت مناسب بودن شرایط ، تک را به طرف جنوب ادامه دهد .

نیروی اصلی مرکب از دو قرارگاه عمده تک را آغاز و از رودخانه عبور و پس از گرفتن سر پل و تأمین جادة اهواز خرمشهر، تک را برای تأمین خط مرز ادامه می داد. با توجه به اینکه راهکار شماره 2 به عنوان راهکار انتخابی مورد تصویب قرار گرفت، طرح ریزی مشروح این راهکار به واحد ها ابلاغ شد. براین اساس عملیات به 4 مرحله تقسیم شد :

مرحله اول: عبور از رود کارون و تک به جاده اهواز – خرمشهر و وصول به این جاده و اشغال یک سرپل، بطوریکه بتواند 4 لشگر از نیروهای خودی را  در خودش جای بدهد . همزمان در رودخانه کرخه کور دشمن تثبیت می شود.

مرحله دوم ادامه تک از جاده به طرف مرز و تأمین مرز .

مرحله سوم ادامه تک به طرف غرب به منظور تأمین ساحل شرقی رودخانة دجله و احاطة دشمن از طرف خرمشهر و تصرف خرمشهر .

مرحلة چهارم پدافند از زمین های متصرفی و ساحل شرقی رودخانة دجله.

از ویژگی های این طرح عبور سریع از رودخانه بود که در بدو امر مستلزم تأمین سر پل می شد. برای انتخاب ابعاد منطقة سرپل، بحث های مختلفی شد که نهایتاً دو راه حل به نظر آمد. یکی انتخاب یک سر پل کوچک در ساحل غربی رودخانه کارون، دوم انتخاب یک سر پل بزرگ تا امتداد جاده اهواز خرمشهر که به خاطر اهمیت موضوع و محاسن سر پل بزرگ، سرپل بزرگ انتخاب شد .

سرتیپ 2 مسعود بختیاری عضو گروه طرح ریزی عملیات کربلا 3

بسم الله الرحمن الرحیم

من سرتیپ 2 ستاد مسعود بختیاری هستم، عضو گروه طرح ریزی عملیات کربلا 3. با مطرح شدن عبور از رودخانة کارون و این که تدبیر بر این قرار گرفته بود که تک اصلی عملیات با عبور از رودخانة کارون عمل کند ، این بحث مطرح شد که ابعاد سرپل چقدر باشد. گروهی در قرار گاه کربلا معتقد به گرفتن سرپل کوچک تحت عنوان جای پا بودند و بعد ادامة پیشروی از کرانة دور رودخانه به سمت اهداف از پیش تعیین شده، گروه دیگری هم معتقد به گرفتن یک سرپل به ابعاد وسیع بودند. چون بحث این دو گروه به درازا کشید، نهایتاً فرمانده نیروی زمینی به موافقین سرپل به ابعاد بزرگ دستور داد که نظریات خودشان را کتباً تهیه کنند و توسط ایشان بدهند به گروهی که سر پل با ابعاد کوچک و محدود موافق بودند. یک تحلیلی تهیه شد از محاسن و معایب سرپل بزرگ و معایب سر پل کوچک که 17 صفحه بود. این داده شد به گروه سر پل محدود که عمدتاً از برادران سپاهی ما بودند. بعد از 48 ساعت مطالعه با قبول ادله و استدلالی که در این گزارش بود ، با سرپل با ابعاد وسیع موافقت کردند. سرپلی که پیشنهاد شده بود چیزی در حدود 40 کیلومتر عرض و بین 14 تا 25 کیلومتر عمق داشت. با پیچ و خم رودخانه حد شمالی سرپل از جنوب منطقة آبگرفته جنوب درسیه شروع می شد و حد جنوبی سرپل در منطقة سلیمانیه، عمق سرپل جاده اهواز خرمشهر در محدوده ای به حد شمالی و جنوبی بود.

همانطور که عرض کردم چیزی در حدود 40 کیلومتر بود ، بنابراین می شود گفت ابعاد سرپل پیشنهادی چیزی در حدود 700 کیلومتر مربع، طبیعتاً این 700 کیلومتر مربع و سرپلی با این ابعاد قادر هست که یگان هایی در حد یک سپاه را در خودش جای بدهد. پشتیبانی هایشان ، واحد های توپخانه شان و واحدهای پشتیبانی رزمی شان را در خودش جای بدهد. این سرپل بزرگ این فایده را داشت که لشگر 3 رزهی عراق که در غرب جادة اهواز خرمشهر مستقر بود قادر نبود یک پاتک منهدم کننده علیه سرپل انجام دهد. از طرف دیگر خود این سرپل به نوعی در جبهة دشمن از وسط شکاف ایجاد می کرد(یعنی) بین جبهة شمالی در منطقه جفیر و جبهة جنوبی در منطقة خرمشهر. به اعتقاد من این سرپل یکی از ویژگی های بسیارخاصّ طرح عملیاتی بود و تأثیر سرنوشت سازی در پیروزی این عملیات داشت. از همکارم تیمسار شاهان دعوت می کنم که مطلب را ادامه دهند ، والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

سرتیپ2 محسن شاهان افسر عملیات قرارگاه کربلا 3

بسم الله الرحمن الرحیم

پیرو مطالب قبل به استحضار می رسانم که برابر طرح عملیاتی کربلا 3 ، نیروهای خودی از 4 قرارگاه عمده که 3 قرارگاه عمل کننده در این منطقه و یک قرارگاه دیگر هم در منطقة فتح المبین که حالت پوشش و فریب تاکتیکی را برای ما انجام می داد تشکیل شد. به ترتیب قرارگاه فجر در منطقة فتح المبین، قرارگاه قدس که شامل لشگر 16 رزهی و لشگر یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اضافه تیپ 58 تکاور ذوالفقار در شمال منطقة عملیاتی کربلا 3 قرار گرفته بود. قرارگاه سوم عبارت بود از قرارگاه فتح که شامل لشگر 92 زرهی خوزستان به اضافة لشگر 3 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تیپ 55 هوابرد، تیپ 37 رزهی شیراز، گردان بلال از مرکز توپخانه و هوانیروز اصفهان و گردان 151 مستقل دژ که در وسط قرار داشت. و بالاخره قرارگاه نصرشامل لشگر 21 پیاده ، لشگر 5 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تیپ 23 نوهد. در این عملیات 3 قرارگاه که عرض کردم قرارگاه قدس،نصر و فتح جمعاً 195 گردان رزمی فراهم کرده بودند که تقریباً توان رزمی با توجه به توانی که دشمن در مقابل ما داشت که توسط رکن دوم قرارگاه کربلا به استحضار رسید توان رزمی 2 به 1 را در اینجا فراهم کردیم. این بود قرارگاههائی که در عملیات کربلا 3 شرکت داشتد.

حال اجازه می خواهم تیمسار معین وزیری همکار و همرزم عزیزم بقیة مطالب عملیاتی را به استحضار برسانند.

سرتیپ 2 معین وزیری عضو گروه طرح ریزی عملیات فتح المبین

بسم الله الرحمن الرحیم

 سرتیپ دوم توپخانه ستاد نصرت الله معین وزیری هستم که در آن با  درجه سرهنگی عضو گروه طرح ریزی عملیات فتح المبین بودم و بعد به عنوان کمک گروه طراح عملیات کربلا 3 در آزاد سازی خرمشهر شرکت داده شدم. بعد از اینکه طرح تهیه شده در مسیر طرح ریزی ، تغییرات متعددی بعمل آمد، می توانم عرض کنم که طرح تهیه شده ماحصل توافق ها و همکاری های متعدد قرارگاه عمل کننده و گروه طراح بود. به هر صورت آخرین جلسه هماهنگی در ساعت 14 روز نهم اردیبهشت ماه در همین محل که الان خرابه شده و در آن زمان پناهگاه بسیار مناسبی بود تشکیل شد. نقشه وضعیتی که مستقر بود در آن گوشه بود که الان درخت سبز شده و تمام فرماندهان رده بالای ارتش و سپاه در این آخرین هماهنگی شرکت داشتند.

حضرت آیت الله مشکینی هم در این مجلس تشریف داشتند. در آنجا مسائل متعددی بحث شد و فرماندهان قرارگاه تابعه پیشنهاداتی کرده بودند. از جمله یکی از فرماندهان قرارگاه نصر پیشنهاد کرده بود که اجازه داده شود بعد از اینکه سرپل تأمین شد در همان شب قسمتی از نیروها به سمت خرمشهر ، به سمت نهر عرایض و پل نو سرازیر شوند و تعدادی از نیروهایمان هم از خط آسفالته اهواز خرمشهر خط سرپل خارج شده و انهدام نیرو بکنند و دو مرتبه برگردند.

این مسئله به بحث گذاشته شد و نظر کلیة اعضاء گروه طرح ریزی با توجه به اینکه تقریباً طرح تمام شده و صادر شده بود ، این بود که این راهکار زیاد مناسب نخواهد بود.چون نیروها باید اول سرپل را تثبیت کنند ، یعد از اینکه جای پایشان محکم کردند، مرحله بعد را شروع کنند. بحث مدتی طول کشید و بالاخره بعد از بررسی های متعدد ، برخلاف نظر عناصر طراح تصمیم گرفته شد که در همان شب به خرمشهر تک شود. از جادة آسفالته هم خارج شوند و به عنوان انهدام نیرو پیشروی کنند و برگردند. به هر صورت آن حرکتی که قرار بود به سمت خرمشهر انجام بگیرد و نصر 5 مسئول این کار بود، به علت مسائل متعددی که اینجا جای بحث آنها نیست، نتوانست اینکار را بکند و تلفات سنگینی متحمل شد.

در نتیجه در قرارگاه نصر یک شکافی بین نصر2 و نصر3 ایجاد شد که تا روز ششم عملیات یعنی تا روز شانزدهم(اردیبهشت) مشکل ساز شده بود برای ما. قرارگاه نصر1 از قرارگاه نصر که از جاده آسفالته خارج شده بود، به علت اینکه مشکلاتی برای آن پیش آمده بود، با پاتک دشمن مواجه شده و ناچار شده بودند بیایند عقب جاده، حدود 3 تا 5 کیلومتری جاده. در نتیجه دو شکاف در جبهه ما به وجود آمده بود ، یکی در منطقة قرارگاه نصر1،یکی در منطقة قرارگاه نصر 5 که این مبین این بود که بهتر بود اول ما سرپل را مستحکم می کردیم و بعد عملیات را در مرحلة بعد به سمت هدفهای بعدی ادامه می دادیم. بنده دیگر عرضی ندارم. چون این مسائل از نظر مهندسی فوق العاده اهمی دارد و یکی از مهم ترین نکته اش کاربرد مهندسی و عبور از رودخانه هست و یک عملیات پیچیده ای هست ، از همکار دیگرم تیمسار جانگداز خواهش می کنم که موضوع مهندسی را مطرح کنند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

سرتیپ 2 جانگداز افسر قرارگاه عملیاتی جنوب

بسم الله الرحمن الرحیم

سرتیپ 2 مهندس علی جانگداز هستم، افسر مهندسی قرارگاه عملیاتی جنوب .قبل از هر چیز باید خدا را سپاس گویم که توفیق مجددی به ما دست داد تا پس از 16 سال در این خرابه های قرارگاه خضریه که هستة اصلی هدایت یگان ها را به عهده داشت حضور پیدا کنم و در این سرزمین مقدس با خون شهدا میثاق و بیعت مجدد می بندیم و خدا را سپاس می گوئیم. همزمان با شروع طرح ریزی عملیات بیت المقدس، این تشویش در همه ما به وجود آمده بود که این عملیاتی است که مرکز ثقل آن در امور مهندسی است. عبور دادن این حجم از این انسانها و وسائل از این رودخانه، رسالتی بس سنگین را به عهدة ما گذاشت. ولی از آنجا که تلاش از ما و توفیق از خداوند است، در نهایت ما پیروز و موفق شدیم که من خلاصه ای از آن را به استحضار می رسانم.

قیل از هر چیز ذکر یک نکته را لازم می دانم که اصولاً در دکترین ارتش عراق این مسئله پیش بینی شده بود که حداکثر توان ما روی رودخانه کارون 2 تا پل هست و بر آن اساس طرح ریزی کرده بود و هیچ تصور نمی کرد که ما بتوانیم 5 تا پل بزنیم. این 5 تا پل به این سادگی و سهولت نبود. آنها درست پیش بینی کرده بودند و پل های آماده ما در بدو عملیات همین2 تا پل بود . ولی با تلاش تک تک پرسنل مهندسی که برای آنهایی که در قید حیات هستند آرزوی سلامتی و برای کسانی که فوت کرده اند از جمله جنای سرهنگ شالچی فرمانده گردان مهندسی لشگر 92  آرزوی شادی روحشان را دارم(7 بار پل زده شد) . برنامه به این صورت بود که در نهایت در محل قرارگاه نصر تعداد 2 پل و جمعاً 5 پل در مرحلة اول عملیات بیت المقدس زده شد. در مراحل بعدی با سقوط(آزاد سازی) خرمشهر2 تا از این پل ها به منطقة مارد نزدیک خرمشهر برده شد و جمعاً 7 بار پل زده شد. تمام ذخیره پل های پی ام پی ارتش که از یگان های زرهی و پادگان دغاغله اهواز جمع آوری شد در روی رودخانه مستقر شد. بطوریکه این خطر وجود داشت که اگر کوچکترین آسیبی به این پل ها برسد ، حتی یک قطعه جهت جایگزینی آن وجود نداشت و در آن روزها زمزمة موشک های اگزوست که از طرف فرانسه به عراق داده شده بود وجود داشت، می توانستند این پل ها را بزنند. در طول عملیات روزهایی که هوا آفتابی بود، فعالیت دشمن زیاد بود. ما مجبور بودیم این پل ها را جمع کنیم و بکشیم به کنار رودخانه ، مجدداً در شرایط مناسب مثل هوای بارانی یا ابری یا شب این پل را برگردانیم. یعنی در آن واحد روی رودخانه پلی نداشتیم ولی شب ها 5 تا پل داشتیم. به همین منظور بود که علی رغم تمام تلاش نیروی هوایی عراق آسیبی به این پل ها نرسید. مسئله دیگری هم که در این عملیات وجود داشت این بود که لازم بود قبل از اینکه این پل ها زده شود امکانات شناوری باشد که بتواند وسایل سنگین مهندسی را به ساحل دور ببرند. این معضل کماکان بقوت خودش باقی بود، تا (اینکه) به استحضار فرمانده محترم نیرو رسید که حدود 10 سال قبل از انقلاب اسلامی ایران تعدادی وسایل شناور از کشورهای خارج خریده ایم و اینها بدون استفاده در انبار پادگان ها مانده اند و هیچ استفاده ای از آنها نشده است.

فرمانده محترم نیرو فرمودند این وسایل از همة پادگان ها جمع آوری و به پادگان دغاغله اهواز انتقال داده شوند. این تراده ها که تحت عنوان تراده جی اس پی بود، در یک زمان کوتاه از سراسر کشور به پادگان دغاغله آورده شد، به پرسنل آموزش داده شد و در اسرع وقت این وسائل آماده بکار شدند. همزمان با زدن پل ها ، در کنار هر کدام از این پل ها تعدادی از این تراده های جی پی اس بود که کمک می کردند در عبور و مرور افراد، تجهیزات و احیاناً مهمات، یکی دیگر از وسایل بسیار پیچیده که در مهندسی عبور از رودخانه داشت عدم آشنایی پرسنل رزمندة ما بود که برای اولین بار می خواستند از یک رودخانه عبور کنند. با توجه به اینکه عبور از رودخانه متکی به فاکتور ها و عوامل فنی خاص است، نشریاتی از دافوس نیروی زمینی آن زمان آورده شد در منطقه و برای پرسنل قرائت و آموزش داده شد، مراحل عبور از رودخانه، سوار شدن به قایق ها، پیاده شدن از قایق ها، سوار شدن به جی اس پی ها و پیاده شدن ازآن ها، استفاده از پل ها و… یک آموزش کامل داده شد. به همین دلیل بود بدون هیچگونه اشکالی، همه از پل عبور کردند. مستحضر هستید که پل های پی ام پی که در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد ساخت کشور شوروی است و شورویها در آن زمان قبل از فروپاشی شوروی بر این اساس که نظام کمونیستی بود و آنها در معرض رودخانه هائی در مسیر حمله به اروپا قرار دارند، همه پل ها را برای عرض یک رودخانه استاندارد طراحی نموده بودند. معمولاً هر 3 تا پل 227 متر از رودخانه را می توانست بپوشاند. ولی در کارون در بعضی جاها بخصوص در منطقه دارخوین که سومین پل ما زده شد متأسفانه عرض رودخانه به 275 متر رسید. یکی از معضلات این بود که برای اولین بار ما خواستیم واقعاً تجربه یک پل خارج از قواعد هر استانداردی را پیاده کنیم و توفیق و لطف خداوند نصیب ما شد. ما این پل را با همان عرض 275 متر 50 یا 60 متر بیشتر از حد استاندارد زدیم. یگان ها بدون اینکه مشکلی برایشان بوجود بیاید عبور کردند. اگر بخواهیم ار الطاف خداوند در عملیات بیت المقدس را نام ببریم یکی مرحله اول عملیات است که از دید خود من واقعاً یک عنایت کامل خداوند و پیروزی مطلق ما را دربرداشت، ولی قبل از اینها آوردن تعدادی از این وسایل به پای کار بود . شما مستحضر هستید به عنوان مثال پل های پی ام پی سوار بر یک خودرو کراز به طول 12 متر با ارتفاع 8 تا 9 متر را در این جاده زیر دید تیر دشمن آوردند، پل ها را آوردند و مخفی کردند. استفاده کردن از اصل غافلگیری معضلی بود که الحمدالله به خوبی انجام شد. بطور کلی 5 تا پل در اینجا زده شده بود که 3 تا پل در اختیار قرارگاه فتح و2 تا در اختیار قرارگاه نصر بود که پس از اینکه نیروها عبور کردند2 تا از این پل ها مجدداً به منطقة خرمشهر آورده شد و در مارد در پشتیبانی قرار گرفت، علاوه بر پل ها در منطقة عملیاتی بیت المقدس مسئولیت پشتیبانی نیروهای رزمنده با وسایل سنگین مهندسی بود. جمعاً در قرارگاه فتح و نصر و 210 دستگاه لودر و بولدوزر و در قرارگاه قدس که در بالا انجام وظیفه می کرد،90 دستگاه وسایل سنگین مهندسی به پشتیبانی منطقه بردند. جمعاً با 300 وسایل مهندسی مسئولیت داشتیم که از یگان های رزمنده حمایت کنیم و اینکار به خوبی انجام شد. در مجموع نتیجه می گیریم که عصارة تفکر و عصارة کلامی که در بیت المقدس می شود گفت، آن است که آن جمله ای که امام راحل فرمودند(خرمشهر را خدا آزاد کرد) ما صرفاً یک وسیله بودیم. با این مشکلات و معضلات با این رودخانة خروشان که در مسیر ما وجود داشت واقعاً لطف خداوند بود که ما بتوانیم در اینجا موفق بشویم.

منبع:اسناد موجود در مرکز اسناد هیئت معارف جنگ

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده