گزارش دوره آموزشی معارف در قرارگاه پشتیبانی آجا
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/02/99 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد، دکترا) به مدت 8 ساعت و به استعداد 117 نفر در قرارگاه پشتیبانی آجا برگزار گردید.

این دوره با بکارگیری تعداد  12 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 17 ساعت نفر در روز سه شنبه مورخ 09/02/1399 به مدت 1 روز از ساعت 07:30 الی 12:45 اجرا شد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده