عبور از سيروان (98)
عکسها (4)

شهدايي از تيپ84 پياده كه در منطقه پاوه-نوسود و جبهه‌هاي غرب و جنوب كشور نقش‌آفريني كردند.

سرگرد علي‌رضا فتح‌اللهي                          سرگرد نوري كرمانشاهي

سرگرد خدارحم كريميان                            سرگرد شاهمراد نقدي

شهدايي از گردان 139 تيپ84 پياده كه در منطقه پاوه-نوسود و جبهه‌هاي غرب و جنوب كشور نقش‌آفريني كردند.

ستوان علي‌محمد هادي‌زاده              ستوان محمد‌حسين بهاروند احمد

ستوان نريمان حيدري                                ستوان يداله رشنو

شهدايي از گردان 139 تيپ84 پياده كه در منطقه پاوه-نوسود نقش مؤثري داشتند.

استوار محمد علي شهوه                  استوار طهماسب‌علي سپهوند

گروهبان حسن شمس بيرانوند           استوار محمدحسن خمر

شهدايي از گردان 139 تيپ84 پياده كه در منطقه پاوه-نوسود نقش‌آفريني كردند.

           سرباز وظيفه محمدعلي خرم‌آبادي      سرباز وظيفه نورالدين لطفي

           گروهبان اسد زاد                          گروهبان داداله اسماعيل‌پور

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، 1391، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده