ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-180 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

      1- با فداکاری جنگیدن در صحنه نظامی:

بحمدالله در هر دو میدان، ایمان و عشق به هدف، و اخلاص برای خدای متعال، کار خودش را کرد. هم درصحنه نظامی، بحمدالله این نظامیان ما و آحاد افراد ما با فداکاری جنگیدند و دشمن را مبهوت کردند، و هم متناسب با ین وضع، جبهه دیپلماسی نیز فعال بود؛ ما واقعا شاهد این قضیه بودیم. بنده می­دیدم که برادران چه زحمتی می­کشند، چه تلاشی می­کنند و چه غصه­ها و رنج­هایی را بر خودشان تحمل می­کنند؛ این هم نتیجه آن است

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده