ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-176 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

   1- فداکاری ارتش در میدان رزم :

در جنگ تحمیلی طولانی کشورمان که به‌وسیله ایادی ابرقدرت­ها بر ما تحمیل شد، ارتش امتحان بزرگ خود را داد. ارتش اثبات کرد که می­تواند ارتشی باشد برای جامعه­ای که همه مردم آن، اجزای یک پیکر رزمنده درراه خدا هستند. ارتش در میدان رزم، فداکاری کرد و امکانات خود را در خدمت آموزش و سازماندهی نیروهای عظیم مردمی قرارداد و همه موجودی خود را که البته مانند خود او متعلق به ملت بود، در اختیار آرمان­های ملت گذاشت.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده