عبور از سيروان (91)
اظهارات مسئولين: حجتالاسلام رفسنجاني نمايندة امام در شوراي عالي دفاع: نيروهاي ما براي تصرف شهرك طويله وارد عراق شدهاند؛ نتوانستند هدف را تصرف كنند ولي ضربهاي به دشمن وارد آوردهاند و 124 اسير گرفتهاند. مرحلة جديدي از جنگ است. عراق و كشورهاي حامياش به وحشت افتادهاند.

سرهنگ صياد شيرازي:

كربلاي 10 عمليات در منطقه طويله بود كه نبرد محمدرسول‌الله(ص) نام گرفت. اين عمليات يكي از زيباترين عمليات در ميان آن چند عمليات محدودي كه داشتيم، بود. زمانش چقدر طول كشيد؟ يك روز؛ يعني ساعت شش و نيم صبح دوازدهم دي ماه سال 60 آغاز و ساعت چهار بعد از ظهر همان روز تمام شد. 132 اسير گرفتيم. برآورد شد كه دشمن حدود هزار نفر كشته و زخمي داده…

حاج احمد متوسليان:

در اين عمليات قصد ما اين بود كه در منطقة غرب جبهه‌اي عليه ارتش عراق باز شود تا بدين وسيله ارتباط نيروهاي عراقي و خطوط دشمن را از جنوب به طرف شمال تجزيه و قطع كنيم. كم ارتفاع‌ترين قله‌هاي منطقة 2200 متر و بيشترين آن 2960 متر بلندي دارد. اين ارتفاعات در فصل سرما در شرايطي كه برفي به ارتفاع 8 تا 9 متر1 بر زمين منطقه نشسته بود به تصرف ما درآمد. قبل از آغاز عمليات از آنجا كه سابق بر اين هيچ راه تداركاتي در منطقه وجود نداشت، ما مجبور شديم براي تأمين تدارك نيروهاي خودمان مهمات را به دوش كشيده و به ارتفاعات ببريم.

حاج ابراهيم همت:

… اين حمله از دو سمت مريوان و نوسود با هماهنگي از دوازده محور صورت گرفت. عمليات در مجموع بسيار خوب و هماهنگ انجام شد؛ به شكلي كه از دوازده محور عملياتي، ارتش عراق در هفت محور شكست خورد و مناطق تحت اشغال دشمن در اين هفت محور به طور كلي به تصرف ما درآمد. همچنين برادران ما توانستند به داخل شهر طويله عراق نفوذ كنند و سه تانك عراقي را منهدم كرده، خدمة آن را به اسارت بگيرند. مناطق آزاد شده در اين عمليات عبارتند از پاسگاه طويله، ارتفاع ملگاه، ارتفاع پشغله، ارتفاع سمت چپ پاسگاه مرزي عراق و… طي اين عمليات ارتش بعث هزار كشته و زخمي و 191 اسير داده است.

اخبار و گزارشات از تحركات دشمن:

در جبهة مقابل نوسود و مريوان عناصري از گروه‌هاي ايراني متخاصم با جمهوري اسلامي در داخل خاك عراق يا ايران بيشتر در نواحي مرزي مستقر بودند كه با ارتش عراق همكاري مي‌كردند و گاه تحركاتي از آنان گزارش مي‌شد و با نفوذ به داخل مرز اطلاعاتي كسب و به يگان‌هاي ارتش عراق مي‌دادند. عوامل اطلاعاتي خودي اخبار و گزارشاتي از استعداد، محل استقرار و اقدامات احتمالي آنان و يا ارتش عراق مي‌دادند كه گرچه بيشتر آن با واقعيت منطبق نبوده يا توأم با اغراق بود، اما وجود اين واقعيت كه تعدادي ايراني هر چند معدود در امر مهمي چون دفاع از تماميت ارضي و حيثيت مردم كشورمان سربازان ميهن را خصم خود دانسته و با دشمن او همكاري مي‌كردند دردآور بود. در سطور زير فهرست‌ و هويت تعدادي از اين گروه‌ها، همچنين برخي پايگاه‌هاي عراق بر مبناي اخبار دريافتي اشاره مي‌شود.

پنج گروه از دموكرات‌هاي منطقه و محل استقرار آن‌ها:

1 ـ گروه صابر اهل نيسانه؛ تعداد افراد اين گروه در قلعه‌گاه 60 نفر است كه در خانه‌هاي هوارگاه بهار پايگاه دارند. افراد اين گروه در شيخان در سه محل نگهباني مي‌دهند. تعدادي از آنها كه حدود 15 نفر هستند و يك كاليبر 50 هم دارند، در هوارگاه كهنه از منطقة قلعه‌گاه استقرار دارند.

2 ـ گروه محمد امين(حمه رش)؛ در 200 متري مقر قلعه‌گاه به طرف بالا مستقرند. تعداد آنان 40 نفر است. يك كاليبر 50 و يك قناسه هم دارند. سرپرستي آنان با محمد ولدبيگي و عبدالكريم اهل تكوني مي‌باشد.

3 ـ گروه توفيق عثماني(كه اخيراً كشته شده)؛ در نوسود مستقرند و تعداد آنها 20 نفر است.

4 ـ گروه فتح‌الله اهل نودشه كه در شوشمير پايين مستقرند. تعداد 10 نفر پيشمرگ همراه او هستند.

5 ـ گروه محمد عزيز اهل نيسانه؛ در شيخان و كوه زنگاوي، تعدادي از آنان در 300 متري پايين روستاي پروينه مستقر هستند و عده‌اي در شيخان نزديك مقبرة سلطان اسحاق و پل قديم در پايينِ آبادي نگهباني مي‌دهند و در مسجد استراحت مي‌كنند.

ـ يك محل مهم كه ديده‌باني دارد، قلعه‌گاه كوژه (داش قلعه) است كه در آنجا 15 نفر بي‌سيم‌چي دارند. مركز اصلي بي‌سيم درة تفي است و در آنجا چهار دستگاه بي‌سيم دارند و يك بي‌سيم بزرگ كه با مهاباد و پلنگان تماس دارد و بي‌سيم سيار آنها در پروينه است.

ـ صابر اهل مهاباد به زودي به جاي سروان كريمي به نوسود مي آيد.

در قلعه‌گاه كوژه در كنار جاده مالرو يك قبضه 120 ميلي‌متري و شش خمپاره‌انداز 60 ميلي‌متري و يك كاليبر 50 دارند. اخيراً 70 نفر با آر.پي.جي7، دو قبضه تيربار و يك قبضه 106 ميلي‌متري وارد هاني‌گرمله شده‌اند.

ـ در قلة سوني تيربار كاليبر50 و خمپاره‌انداز 82 ميلي‌متري و 60 ميلي‌متري دارند.

ـ ديده‌باني در سوني و شنگدول(شينگادور) روبه‌روي قلعه‌گاه كوژه دارند.

ـ يك گروهان كماندو و دو توپ دور زن در بلخه خوارو مستقر شده‌اند.

ـ يك پايگاه نظامي و شش قبضه توپ عراق در ميشله است و جادة بلخه ـ حلبچه مملو از نيرو مي‌باشد. همچنين در ميشله 500 نفر نيرو در پايگاه دارند.

ـ عراقي‌ها در 300 متري سازان، پايگاه موشكي دارند و جلوتر از ابابيله پايگاه كاتيوشا است و نيروي بعثيِ زيادي آنجا است.

ـ يك پايگاه توپخانة عراق در شنيدروي در 300 متري دله‌مر قرار دارد.

ـ يك پايگاه بين هاوار مريم و بلخه قرار دارد كه يك ضدهوايي و يك توپ دارند.

ـ سه قبضه توپ در پل گريات و محل توپخانة مهم سه‌راهي پشت بلخه بين دو تپه است.

ـ تعداد دوازده عدد موشك زمين به زمين در پادگان كلجو قرار دارند.

ـ يك پايگاه مهم توپخانه در بندن پايين درة دزلي و پايين‌تر از امام‌زادة نزديك جاده خرپايي است. شش قبضه موشك 6 و 9 متري در پادگان دربنديخان روي خودرو سوارند. همچنين يك رادار نيز روي خودرو سوار است (5/2 كيلومتر بالاي دوانه).600 تا 650 نفر از مجاهدين خلق و فدائيان خلق اقليت و دموكرات‌ها كه اوركت سربازي دارند و فرمانده آنها سروان محسن مي‌باشد، قرار است وارد نوسود شوند يا بعضي وارد نوسود شده‌اند!

ـ 23 نفر از افراد بعثي با نيروهاي جلال طالباني درگيري داشته‌اند. اخيراً سه نفر از آنان به نيروهاي مستقر در نوسود پناهنده شده‌اند.

ـ 2 هزار نفر از افراد نيروي مخصوص عراق وارد طويله شده‌اند.

ـ جاش‌هاي بعث در سازان جمع شده‌اند و تعدادي قصد حمله به شيخ صله و قلعة جوانرود را دارند.

ـ طبق اخبار 2 هزار نفر از افراد بعثي با نيروهاي دموكرات قصد حمله به ژاندارمري نوسود را دارند و مي‌خواهند نوسود را مجدداً تصرف كنند. افراد ژاندارمري مكرراً تقاضاي كمك كرده‌اند.

ـ حسن نقشبندي در پادگان شيخ عثمان حضور دارد و 120 چريك رزگاري نيز در كمينه استقرار دارند.(اين فرد ظاهراً فرزند شيخ عثمان مي‌باشد.)

ـ زير برج پايگاه شوشمير دو قبضه 120 ميلي‌متري و صد متر پايين‌تر ضدهوايي چهار لول وجود دارد.

ـ روي سوني سه قبضه 106 ميلي‌متري، در شوشمير يك تانك و يك 106 ميلي‌متري نيز داخل آبادي مستقر است.

ـ باغ پروينه محل نيرو و تشكيل جلسات دموكرات‌ها است و در شوشمير نگهباني و ديده‌باني دارند.

ـ يك گردان توپخانه با 13 عراده توپ 155 ميلي‌متري و 4 عراده ضدهوايي بين بلخه و درگه شيخان و گروهان 3 گردان 21 تانك در بياره مستقرند.

 

 

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹1، ایران سبز، تهران

 


1 . ارتفاع 8 تا 9 متر برگرفته از کتاب همپای صاعقه است که ممکن است اشتباهی در تایپ باشد یا منظور گودال های برف گیر است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده