مستند دختر هندی در ارتباط با شهید صیاد شیرازی – ارتش جمهوری اسلامی ایران

برای مشاهده ویدئو به ادامه مطلب مراجعه کنید.

استقبال خونين (2)

در جريان انقلاب اسلامي و سالهاي اوليه پيروزي (2) بحران انسجام و انضباط در نيروي هوايي شديدتر بود. به ويژه...

مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-25

آمريكا – عراق و گسترش روابط در زماني كه انقلاب اسلامي ايران در حال وقوع بود، صدام بهعنوان حامي دو...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-174 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری 1- آماده فداکاری و درنتیجه...

عبور از سيروان (91)

اظهارات مسئولين: حجتالاسلام رفسنجاني نمايندة امام در شوراي عالي دفاع: نيروهاي ما براي تصرف شهرك طويله وارد عراق شدهاند؛ نتوانستند...

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (46)

فصل دوازدهم: مروری بر زندگینامه تعدادی از شهدای لشکر88 زرهی (3)