عبور از سيروان (90)
نتيجة تجزيه و تحليل عملیات در سطح گروه رزمي 139: بعد از خاتمه عملیات محمد رسول الله جلسه ای با حضور فرماندهان و ارکان ستاد گروه رزمی 139 تشکیل گردید که نتایج آن به شرح زیر است: محاسن: نيروهاي تكور با وجود مشكلات راهپيمايي در مسيري كوهستاني و برفي و يخ زده و شدت سرما توانستند تا نزديك هدفها جلو بروند و بخشي از موانع دشمن را محاصره كنند. نيروهاي عمل كنندة محور طويله توانستند با غافلگيري دشمن تعداد زيادي از افراد او را كشته و زخمي نموده و تعداد قابل توجهي را اسير كرده و خسارات زيادي را به دشمن وارد نمايند.

سقوط چندين پايگاه دشمن و فرار افراد او ضربة مهلكي بر روحية رزمي او بود و سازماندهي نيروهايش نيز به هم ريخت؛ به طوري كه برابر اطلاعات واصله دشمن نيروهاي جديدي با تجهيزات بيشتر وارد منطقه كرده و براي بسيج مردمي دست به اقدام زد. همچنين اخبار حاكي‌ است كه تعدادي از فرماندهان عراقي اعدام و افرادي از آنان نيز بازداشت شده‌اند. غنائم به دست آمده هم قابل توجه بود.

نقاط ضعف نيروي خودي:

ـ به علت تأخير نيروها در برخي مسيرها و عدم دست‌يابي به مواضع دشمن قبل از روشنايي روز، ديگر نيروها هم نتوانستند هدف‌هايي را كه تصرف كرده بودند حفظ كنند و مجبور به عقب‌نشيني شدند. اين مشكل بيشتر در جبهة مريوان مشهود بود.

ـ تعدادي از قسمت‌ها كه شبانه پايگاه دشمن را محاصره كرده بودند، به علت شدت آتش او با تمام تلاش خود نتوانستند هدف را تسخير نمايند.

ـ نسبت نيروهاي تك‌ور خودي به نيروي مدافع دشمن در كل هرات متناسب نبود؛ به طوري كه نيروي موجود در پايگاه‌هاي كل هرات سه برابر نيروي تك‌ور خودي تخمين زده شد.

ـ پرسنل مخابراتي يگان‌ها ضعيف بودند.

ـ تعدادي از رزمندگان جديدالورود از توان رزمي كافي برخوردار نبودند.

ـ يگان احتياط سازمان‌دهي درستي نداشت و فاقد كارايي بود.

ـ استعداد پيش‌بيني شده براي تك به طور كامل وارد صحنه عمل نشد.

ـ بالگردهاي كبري كمك مؤثري به يگان‌ها نكردند و ظاهراً تعدادي مهمات هدر داده و صدمه‌اي به دشمن وارد نياوردند.

ـ خدمة تعدادي از خمپاره‌اندازهاي 120 م‌م يگان‌ها ضعيف بودند.

ـ نيرويي كه طبق هماهنگي قبلي براي تدارك يگان‌هاي تك‌ور پيش‌بيني شده بود، عملاً كاري نكرد و چنانچه نيروها روي اهداف متصرف شده باقي مي‌ماندند، تدارك آنها امري فوق‌العاده دشوار بود.

 

نقاط ضعف دشمن:

ـ غفلت نيروهاي او در برخي از پايگاه‌ها با وجود تحركات نيروهاي ايراني و اطلاع دشمن از اجراي عمليات

ـ ترس و وحشت زياد افراد عراقي

ـ مقاومت ضعيف در برخي پايگاه‌ها كه ناشي از خستگي و بيزاري افراد او از جنگ بود.

ـ دشمن با در اختيار داشتن مواضع مستحكم و برتري تجهيزات رزمي نتوانست تلفات و ضايعات زيادي بر نيروهاي ما وارد آورد؛ به طوري كه آمار شهدا را حدود 40 نفر ذكر نموده‌اند و اين در صورتي بود كه ما تلفات دشمن را تا حدود 450 نفر كشته و زخمي مي‌دانيم و ضايعات قابل توجهي نيز بر او وارد شده بود. گفته مي‌شد تعدادي خودرو حامل نفرات دشمن منهدم شده و چند انبار مهمات در مقابل طويله منفجر گرديد و اين غير از انهدام چند دستگاه تانك و تأسيسات او در طويله و خسارات وارده به پايگاه‌ها و مواضع توپخانه‌اي مي‌باشد كه زير آتش دقيق و پرچم توپخانة خودي قرار داشتند.

نتيجه: از ميان مواردي كه توجه به آن در عمليات بعدي مهم بود، به چند مورد اشاره مي‌شود:

ـ توجه به احتياط قوي به طوري كه بتواند مأموريت نيروي متوقف شده را ادامه دهد و ايده‌آل آن است كه با توجه به استحكامات و شدت آتش عراقي‌ها چند رده احتياط منظور شود.

ـ وحدت فرماندهي و توجه به هماهنگي و همكاري نيروهاي سپاه، ژاندارمري و ارتش در عمليات مشترك لازم و ضروري است.

ـ براي نيرويي كه هنوز به پاي كار نرسيده، نبايد حساب باز كرد.

ـ شناسايي و حتي انجام گشتي رزمي قبل از عمليات مهم است.

ـ به اهميت ارتباطات در رزم و آموزش و تمرين افراد مخابراتي و حاضر به كاري تجهيزات توجه كنيم.

ـ با توجه به تجربيات عراقي‌ها آغاز تك را به آغاز روشنايي روز نيندازيم، زيرا نزديك صبح تعداد نگهبانان عراق افزايش مي‌يابند.

ـ نقاط ضعف آموزشي و ناتواني جسماني افراد رزمنده برطرف شود.

ـ امر تدارك در كوهستان و شرايط نامساعد جوي از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.

ـ هنگامي كه چند يگان مختلف در عملياتي شركت مي‌كنند، فرماندهي عمليات بايد شخصاً‌ يا توسط عناصر مورد اعتماد خود از استعداد، تجهيزات و توان رزمي يگان‌هاي جديد بازديد نموده و نبايد به گفته‌هاي بررسي نشده اطمينان نمود.

 

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹1، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده