ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-169 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

1- دفاع مقتدرانه:

نقش نیروهای مسلح در دوران حیات پرفرازونشیب نظام جمهوری اسلامی، یک نقش افتخارآفرین است. نیروهای مسلح ما پیش از آنکه به زبان، موقعیت خود و توان خود و اراده خود را بیان کنند، آن را در میدان عمل نشان دادند. خداوند این‌طور اراده کرد که در سالیان اول نظام جمهوری اسلامی، در هنگامی که دشمنان کشور را خالی از دست‌ها و بازوهای مسلح آن می‌پنداشتند، آنچنان دفاع مقتدرانه‌ای از خود در مقابل تهاجم همه‌جانبه‌ دشمنان نشان بدهد که خود این، میدان عمل سازنده و پروراننده جسم­ها و جان­ها و دل­های آماده و مستعد جوانان این مرز و يوم باشد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده