عبور از سيروان (85)
حمله دشمن به پارك موتوری پس از اتمام مراسم نماز جمعه به نروي آمديم و پس از توقفي كوتاه سرگرد نقدي به طرف ستاد گردان در شولحه حركت كرد و من عازم محل استقرار گروهان سوم شدم تا وضعيت گروهان را پس از بازگشت از عمليات بررسي نمايم. با تعدادي از كاركنان گفتگو كرده و آماري از ضايعات و خسارات وارده بر يگان را دريافت نمودم. فرمانده گروهان فهرست اسامي مجروحين را ارائه داد و نيازمنديها را درخواست نمود. بر هوشياري و مراقبت تأكيد شد و نزديك غروب از ارتفاع نروي به سمت ستاد گردان حركت كردم.

وقتي وارد شولحه شدم شب هنگام بود. وضع را غيرعادي ديدم. معلوم شد ساعتي قبل آتشبار توپخانة دشمن با چندين شليك «پارك موتوري گردان» را كه نزديك ستاد گردان بود مورد هدف قرار داده و چندين نفر را مجروح كرده است كه از همه بدتر سرباز علي‌زاده راننده و مكانيك گردان هر دو پايش قطع شده بود كه روز بعد در اثر شدت خون‌ريزي به شهادت رسيد. استوار علي محمد ندري و گروهبان غلام‌حسين اميني نيز به شدت مجروح شده بودند. فرمانده دستة تعمير و نگهداري و چند نفر ديگر از افراد كادر و وظيفه به طور سطحي مجروح شده يا دچار موج گرفتگي شده بودند كه در مجموع تعداد زخمي‌ها و موج‌ گرفته‌ها به حدود ده نفر مي‌رسيد. اين حادثه باعث نيمه تعطيل شدن امور تعمير و نگهداري و ترابري شد. محل تعمير و نگهداري و پارك خودروها محلي گود و پوشيده و از ديد دشمن كاملاً مخفي بود اما پراكندگي دسته‌هاي تابع گروهان اركان، ستاد گردان و باقي‌ماندة گروهان‌هاي پياده در دامنه ارتفاع بين شولحه و نجار به ويژه تردد خودروها و روشنايي چراغ سنگرها در شب تا حدودي محل را براي ديده‌بانان دشمن آشكار مي‌كرد. گزارش‌هاي عناصر ضدانقلاب و جاسوس دشمن نيز، كمكي به مركز هدايت آتش توپخانة عراقي‌ها مي‌نمود تا هدف را پيدا كنند. اين آتشباري خساراتي به تعدادي خودرو نيز وارد كرد ولي صدمات وارده در حد تركش و آسيب سطحي بود و هيچ خودرويي به طور كامل منهدم نشد. دشمن در روزهاي بعد چندين بار محل گسترش ستاد گردان و بنه‌ها و باقي‌ماندة گروهان‌ها را ثبت تير كرده و با چند نوبت گلوله باران امنيت و آرامش را از كاركنان سلب نمود؛ بنابراين تغيير موضع ستاد گروهان اركان ضروري بود. محلي در پشت كل يوله بار (تپه وول) انتخاب و جا به جايي بعد از مدتي انجام شد.

نتايج عمليات محمد رسول الله (ص)

اهداف واقعي فرماندهي عمليات منطقه غرب و فرمانده سپاه پاسداران ناحية كرمانشاه از اجراي اين عمليات در آن منطقة خاص عملياتي و شرايط آب و هوايي كاملاً آشكار نبود اما آن چه نيروهاي عمل كننده و فرماندهان صحنة عمليات در نظر داشتند و دستور آن را دريافت كرده بودند، انهدام نيروهاي دشمن و تصرف مواضع او بود كه اين دستور در جبهة پاوه ـ نوسود با همة مشكلات آن قابل دسترسي بود اما در جبهة مريوان حتي در صورت تصرف كلية هدف‌ها، نگهداري و تثبيت آن بي‌نهايت دشوار به نظر مي‌رسيد. با توجه به دقت نظر بر مشكلات ذكر شدة در صفحات قبل ممكن است از ابتدا هدف رده‌هاي بالاي فرماندهي انهدام دشمن و ايراد خسارات و تلفات بر او بوده ولي به لحاظ جدي بودن رزمندگان و كسب نتيجة بهتر هدف از اجراي عمليات را تصرف مواضع دشمن بعد از انهدام نيروي او براي ما تبيين نمودند. به هر حال بعد از اجراي عمليات در اخبار و اطلاعيه‌ها هدف عمليات نفوذ به داخل خاك عراق، ايجاد تلفات و ضايعات بر نيروهاي دشمن و برهم زدن سازمان او ذكر شد. در اين نبرد كه براي اولين بار نيروهاي خودي در آن ناحيه وارد خاك عراق شدند، در بخشي از صحنة نبرد نيروهاي عراقي غافلگير شده و متحمل تلفات و ضايعات قابل توجهي شدند؛ به طوري كه در جبهة نوسود 80 نفر اسير شده و برآورد مي‌شود كه رقمي در اين حد يا بالاتر كشته و مجروح شده‌اند. در بين اسرا 5 نفر افسر و 12 نفر درجه‌دار حضور داشتند.

بر هم زدن سازمان و آرايش نيروهاي خط مقدم دشمن با انهدام چندين موضع و محل كمين افراد او، انهدام چند توپخانه و پايگاه تداركاتي دشمن هنگام اجراي آتش تهيه ( اين مورد توسط عوامل اطلاعاتي تأييد گرديد) انهدام پنج دستگاه تانك و نفربر، چند دستگاه خودرو در مدخل شهر طويله، انهدام يا آسيب رسانيدن به تعدادي از ساختمان‌هاي شهر طويله، به غنيمت گرفتن تعدادي در حدود 80 قبضه سلاح سبك، چند قبضه كلت و مقداري البسه و تجهيزات بخشي از نتايج اين عمليات است. البته مهمات غنيمتي به علت سنگيني وزن به عقب تخليه نشدند. دست‌يابي نيروهاي جبهه مريوان به ارتفاع توانير و بخشي از مواضع دشمن در منطقة بياره پس از طي مسافتي زياد در بين برف و سرما و ورود رزمندگان جبهة نوسود به دروازة شهر طويله از نظر تاكتيكي بسيار مهم و حكايت از توان رزمي و روحيه خوب رزمندگان داشت. تأثير رواني و روحي اين عمليات بر مردم منطقة پاوه و نوسود و رزمندگان نيز قابل ذكر است. وقتي كه مردم شهرستان پاوه كاميون‌هاي حامل 80 نفر اسير عراقي را در داخل شهر خود مشاهده و تفنگ‌هاي غنيمتي و ساير تجهيزات عراقي را كه رزمندگان محلي به منزل آورده و با خود حمل مي‌كردند با چشم خود ديدند و گفته‌هاي آشنايان و بستگان خود را دربارة كشته‌هاي عراقي شنيدند، به توانايي نيروهاي موجود در جبهة نوسود اعتماد پيدا كردند. گرچه در بعضي از محورها موفقيت چنداني به دست نيامد اما در مجموع همه متوجه پيروزي خوب در محور طويله و تلفات نيروهاي دشمن شده و نتايج عمليات افتخاري شد براي رزمندگان، و به توانايي خود و آسيب‌پذيري عراقي‌ها واقف گرديدند.

 

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹۱، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده