دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (40)
عملیات آفندی سانواپا (عملیات تیپ3 لشکر88 زرهی در منطقه عمومی سومار) 1. وضعیت: به وضعیت کلی منطقه عملیات سومار در 22 فروردین 1365 مراجعه شود. 2. شروع عملیات: 0135 مورخ 1364/8/15. پایان عملیات 0400 مورخ 1364/8/15. مدت 5/2 ساعت.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: تیپ3 لشکر88 زرهی.

4. منطقه عملیات: شمال دره سانواپا در منطقه عمومی سومار.

5. یگان‌های خودی: عناصری از تیپ3 لشکر88 زرهی.

6. یگان‌های دشمن: عناصری از تیپ46 مکانیزه لشکر22.

7. مأموریت: تیپ3 لشکر88 زرهی ضمن پدافند در منطقه محوله، مأموریت دارد در 0135 مورخ 15 آبان 1364 به منظور انهدام نیروهای دشمن در شمال دره سانواپا تک محدود (گشتی رزمی) اجرا نماید.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: سلحشوران و رزمندگان اسلام پس از عبور از موانع متعدد، به مواضع متجاوز یورش برده، تلفات و ضایعاتی را به دشمن وارد نمودند.

ب) تلفات دشمن: کشته و زخمی شدن بیش از 80 نفر.

ج) ضایعات دشمن: انهدام سه دستگاه خودرو، چهار قبضه خمپاره‌انداز، دو انبار مهمات، 15 سنگر انفرادی و اجتماعی دشمن.

 

عملیات آفندی تیپ3 لشکر88 زرهی در منطقه غرب سومار

 

عملیات آفندی نصر12 (عملیات تیپ2 زرهی خاش در منطقه عمومی سومار)

1. وضعیت: به وضعیت کلی منطقه عملیاتی سومار 22/1/1365 مراجعه شود.

2. شروع عملیات: ساعت 2300 مورخ 1364/8/10. پایان عملیات ساعت 0200 مورخ 1364/8/18. مدت 4 ساعت.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: قرارگاه تیپ2 زرهی خاش.

4. منطقه عملیات: دره سانواپا و سمت راست ارتفاع402.

5. یگان‌های خودی: گردان161 پیاده و عناصری از تیپ2 زرهی خاش.

6. یگان‌های دشمن: عناصری از تیپ801 پیاده لشکر22 و توپخانه صحرایی.

7. مأموریت: تیپ2 زرهی خاش مأموریت دارد با استفاده از گردان161 و عناصر دیگری از تیپ در 2300 مورخ 1364/8/10ضمن پدافند منطقه محوله، به منظور انهدام عناصری از دشمن، گشتی رزمی (تک محدود) نصر12 را اجرا نماید.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: سلحشوران و غیورمردان تیپ2 خاش در این عملیات با عبور از موانع دشمن توانستند به مواضع دشمن یورش برده و ضربات مهلک و سختی را به دشمن وارد نمایند.

ب) تلفات دشمن: کشته و زخمی شدن بیش از 100 نفر.

ج) ضایعات دشمن: انهدام بیش از 70 سنگر اجتماعی، دیدبانی، انفرادی و 5 قبضه تیربارهای مختلف، چندین قبضه خمپاره‌انداز و مواضع سلاح‌های اجتماعی.

 

عملیات آفندی تیپ2 زرهی خاش در منطقه عمومی سومار

 

عملیات پدافندی تیپ3 لشکر88 زرهی در منطقه عمومی سومار (دفع تک دشمن در ارتفاعات کهنه‌ریگ)

1. وضعیت: ارتفاع402 یکی از حساس‌ترین نقاط در رشته ارتفاعات مرزی واقع در منطقه عمومی سومار بوده که میدان دید و تیر بسیار خوب به همه جهات را ارائه می‌نماید و امکان دیدبانی عمیق به داخل خاک عراق و کنترل مناسب بر روی محور نفت‌خانه، مندلی در عراق و نفت‌شهر و سومار در ایران را فراهم و دره سانواپا، ارتفاع مرزی کهنه‌ریگ و سلمان کشته را از یکدیگر جدا می‌سازد. تمام فعالیت‌های لجستیکی و آمادرسانی که به منظور ادامه پدافند نیروهای خودی در ارتفاعات مرزی کهنه‌ریگ حیاتی است، با استفاده از جاده‌های نظامی واقع در بین سومار و نفت‌شهر انجام می‌گیرد که در صورت سقوط ارتفاع کلیدی402 محدودیت فوق‌العاده‌ای ایجاد و ضایعات فراوانی را به همراه دارد.

2. شروع عملیات: ساعت 0300 مورخ 1365/1/22. پایان عملیات ساعت 0600 مورخ 1365/1/22. مدت پدافند فعال 6 ساعت.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: قرارگاه تیپ3 لشکر88 زرهی.

4. منطقه عملیات: ارتفاعات کهنه‌ریگ در منطقه عمومی سومار.

5. یگان‌های خودی: تیپ3 لشکر88 زرهی.

6. یگان‌های دشمن: تیپ46 مکانیزه لشکر16 پیاده، عناصری از تیپ425 لشکر16 پیاده، یک گردان کماندویی از لشکر16 پیاده.

7. علت و استنباط از هدف‌های دشمن: تصرف ارتفاعات و عوارض حساس منطقه، بالا بردن روحیه آفندی، به دست گرفتن ابتکار عمل، برهم زدن آرایش نیروی خودی و جلوگیری از تمرکز آن.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: مواضع نیروهای خودی بر روی ارتفاعات 328، 345، 346 تغییر یافت و دشمن توانست قسمتی از ارتفاعات کهنه‌ریگ را به تصرف خود درآورد.

ب) تلفات دشمن: کشته و زخمی شدن 86 نفر، یک نفر اسیر.

ج) ضایعات دشمن: انهدام 3 دستگاه خودرو و تعدادی سنگر انفرادی و اجتماعی.

 

عملیات پدافندی تیپ3 لشکر88 زرهی در برابر تک دشمن در منطقه عمومی سومار

 

منبع: دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان ، سرهنگ غلامحسین زرگر ، 1398، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده