ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-167 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

1- نقش عظیم ارتش در دفاع از این مرزها:

کارایی ارتش، نشان داده شد. ارتش در دوران هشت‌ساله‌ی جنگ تحمیلی نشان داد که رکن رکینی برای دفاع از مرزها و استقلال کشور است. شهدای ارتش، ماجراهای جنگ تحمیلی، حضور نیروهای مختلف ارتش در عرصه‌ی جنگ نیروی هوایی یک‌طور، نیروی زمینی یک‌طور، نیروی دریایی یک‌طور و نقش عظیم اینها در طول این مدت در دفاع از این مرزها، که نمی‌گویم هیچ انسان باانصاف؛ حتی انسانی که چشم دارد و نگاه می‌کند، نمی‌تواند منکر این نقش عظیم شود، شاهد این نکته است. در این سه جهت، بازسازی و حرکت کنید. هر کاری می‌خواهید بکنید، این سه رکن اصلی را درحرکت خودتان در نظر داشته باشید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده