دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (38)
عملیات آفندی تیپ1 زرهی لشکر88 زرهی (ظفر6) در منطقه عمومی مریوان (سنگ معدن و خرمال) 1. وضعیت: به وضعیت کلی در عملیات محدود «ظفر6» مراجعه شود. 2. شروع عملیات: ساعت 2200 مورخ 1364/5/17. پایان عملیات ساعت 0200 مورخ 1364/5/18. مدت 4 ساعت.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: تیپ1 لشکر88 زرهی.

4. منطقه عملیات: محور سنگ معدن و خرمال در منطقه عمومی مریوان.

5. یگان‌های خودی: گردان156 پیاده تیپ1 لشکر88 زرهی زاهدان، گردان170 پیاده لشکر30 گرگان.

6. یگان‌های دشمن: عناصری از تیپ433 پیاده و توپخانه صحرایی.

7. مأموریت: گردان156 پیاده تیپ1 زرهی زاهدان و گردان170 لشکر30 گرگان ضمن پدافند در منطقه مسئولیت و محوله، مأموریت دارد در 2200 مورخ 1364/5/17به منظور انهدام نیروهای دشمن در منطقه سنگ معدن و خرمال عراق گشتی رزمی (تک محدود) اجرا نمایند.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: غیورمردان اسلام در این عملیات پس از عبور از موانع متعدد، تلفات و ضایعات بسیاری را به دشمن وارد آوردند.

ب) تلفات دشمن: کشته و زخمی شدن بیش از 50 نفر.

ج) ضایعات دشمن: انهدام بیش از 30 سنگر دیدبانی، اجتماعی و انفرادی و 2 قبضه تیربار5/14م‌م پدافند هوایی، انهدام چند موضع تیربار 4 لول، سه قبضه خمپاره‌انداز.

 

عملیات آفندی تیپ1 زرهی لشکر88 در منطقه مریوان (سنگ معدن و خرمال)

 

عملیات آفندی تیپ1 لشکر88 زرهی(ظفر6)  در منطقه عمومی مریوان (چوراتا)

1. وضعیت: به وضعیت کلی در عملیات محدود «ظفر6» مراجعه شود.

2. شروع عملیات: ساعت 2330 مورخ 1364/6/6. پایان عملیات ساعت 0400 مورخ 7/6//1364. مدت 5/4 ساعت.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: تیپ1 لشکر88 زرهی.

4. منطقه عملیات: سه محور حسن‌آباد به مخ 9037، چوارتا مخ6851، چم پیروتمان 8642.

5. یگان‌های خودی: گردان157 تیپ1 لشکر زرهی، دو دسته از گردان‌های 170 و 188 لشکر30 پیاده.

6. یگان‌های دشمن: عناصری از تیپ105 پیاده لشکر64 و توپخانه صحرایی.

7. مأموریت: گردان157 تیپ1 لشکر88 زرهی مأموریت دارد با زیر امر گرفتن دو دسته از گردان‌های 170 و 188 لشکر30 پیاده در 2330 مورخ 1364/6/6تک محدودی را به منظور انهدام نیروهای دشمن در سه محور حسن‌آباد ـ چوارتا ـ چم پیروتمان اجرا نماید.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: این عملیات با رمز «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» رأس ساعت معین شروع و با توکل به خدا، سلحشوران و رزمندگان اسلام توانستند دشمن را غافلگیر نموده و ضمن انهدام 50 سنگر انفرادی و اجتماعی و یک انبار مهمات، تلفات و ضایعات زیادی به دشمن وارد نماید.

ب) تلفات دشمن: کشته شدن 100 نفر.

ج) ضایعات لجستیکی: انهدام 4 قبضه تیربار، یک انبار مهمات.

 

عملیات آفندی تیپ1 لشکر88 زرهی در منطقه عمومی مریوان (چوارتا)

 

عملیات آفندی تیپ1 لشکر88 زرهی (ظفر6)  در منطقه عمومی مریوان (روکان)

1. وضعیت: به وضعیت کلی در عملیات محدود «ظفر6» مراجعه شود.

2. شروع عملیات: ساعت 2330 مورخ 1364/8/2. پایان عملیات ساعت 0130 مورخ 1364/8/3. مدت 2 ساعت.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: تیپ1 لشکر88 زرهی.

4. منطقه عملیات: منطقه روکان مختصات 8343 مریوان.

5. یگان‌های خودی: گردان156 پیاده تیپ1 لشکر88 زرهی.

6. یگان‌های دشمن: عناصری از تیپ437 پیاده و توپخانه صحرایی.

7. مأموریت: گردان156 پیاده مأموریت دارد ضمن پدافند در منطقه محوله، در ساعت 2330 مورخ 1364/8/2با اعزام گشتی رزمی (تک محدود) در منطقه روکان در حد توان، نیروهای دشمن را منهدم و حداکثر تلفات و ضایعات را وارد نماید.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: رزمندگان و سلحشوران اسلام به مواضع گروهان4 گردان سوم تیپ437 یورش برده، ضمن انهدام سنگر انفرادی و اجتماعی، یک نفر را به اسارت درآوردند.

ب) تلفات دشمن: کشته و زخمی نمودن پرسنل یک گروهان (حدود 100 نفر) از دشمن.

ج) غنائم: یک قبضه تفنگ کلاشینکف به غنیمت نیروهای خودی درآمد.

 

­

عملیات آفندی تیپ1 لشکر88 زرهی در منطقه عمومی مریوان (روکان)

 

 

منبع: دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان ، سرهنگ غلامحسین زرگر ، 1398، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده