ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-166 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

 

13 – مؤثر و سهیم و دخیل بودن در سخت‌ترین جاها، بی‌دفاع‌ترین مناطق و بن‌بست‌ترین گذرگاه‌ها:

ما همان شجاعت را، بعد در میدان جنگ هم دیدیم. در میدان جنگ هم شجاعت، ایمان، ابتکار عمل و تصمیم بر مبارزه بود. اگر نبود، جنگ با عراق و دفاع مقدس این‌گونه پیش نمی‌رفت. شما ملاحظه می‌کنید که نیروی هوایی در همه‌ی افتخارات جنگ، از اول تا به آخر سهیم است. کدام عملیات است که در آن، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقشی فعال و مؤثر ایفا نکرده باشد؟ در سخت‌ترین جاها، بی‌دفاع‌ترین مناطق و بن‌بست‌ترین گذرگاه‌ها و عناصر شجاع، خلبان‌های شجاع و پشتیبانی‌های فنی و همه‌ی دستگاه عظیم نیروی هوایی که پشت سر آن نوک حمله قرار داشتند به کار می­افتادند و مؤثر و سهیم و دخیل بودند. چنانچه هر یک از این عوامل ایمان، امید به آینده، شجاعت و تصمیم بر مبارزه نبود، نمی­شد. اگر تنبلی و عادت به تکرار بود نمی­‌شد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده