ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-163 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

1- ارتش محور دفاع از مرزها:

بنابراین حالا که من تأکید می‌کنم بر روی بنیه ایمانی و اعتقادی و عاطفی قوی تک‌تک آحاد نیروی مسلح و سازمان ارتش و نیروی زمینی، این به خاطر این است که اصلی‌ترین عنصر است نه به معنای این‌که این، تنهاترین عنصر است. این‌یک نکته است که باید به آن توجه کرد. اگر به این توجه نکردید، شما فرمانده ارتش آن چیزی که می‌خواهید، نخواهد شد. ارتش که محور دفاع از مرزهاست و مسئولیت او در قانون اساسی این است، آن‌وقتی می‌تواند این کار را به بهترین وجه و به‌صورت اطمینان‌بخش انجام بدهد که این سازندگی درونی، این خودسازی، به‌صورت کامل در او انجام بگیرد.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده