ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-160 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال 7- حافظان قدرتمند مرزهای آبی کشور و منطقه:

نیروی دریایی حافظان قدرتمند مرزهای آبی کشور و منطقه است. امروز، روزی است که هر قدم و تصمیم و هر کار شما تأثیر مضاعف در وضع کشور دارد و افتخار و سربلندی مسلمین را باعث می‌گردد. در شرایط عادی ممکن است کاری که شما می‌کنید، عادی جلوه کند. ولی همان حرکت در شرایط خاصی که ما در آن بسر می‌بریم، ارزشی والا و تاریخی دارد.

هرچند شما به‌اندازه کافی وسایل لازم و پیشرفته برای کارهای علمی ندارید، ولی ایمان و تلاش شما، جبران همه نواقص را می‌نماید. امروز جنگ پیش روی ماست. شما از این تجربیات استفاده کنید و هفت سال جنگ مایه علمی شمارا بالاتر می‌برد. کارهای انجام‌شده بسیار افتخارآمیز است و همین کارهاست که دشمنان ما را می‌ترساند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده