مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی

پیروزی انقلاب و ایجاد بحران توسط عراق منطقه خليج فارس با ذخاير عظيم نفت، فاصله اندك با روسیه یا کشور...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-160 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال 7- حافظان قدرتمند مرزهای آبی...

عبور از سيروان (77)

بررسي منطقة عمليات توسط جانشين فرمانده لشكر 28 (2) پيشروي نيرو در منطقة كوهستاني و برفگير اورامان تخت نيز بسيار...

هفتمین فصل غزل (54)

عبور حیدر منصوری لبخند زد، دوباره گذشت از مقابلم آتش گرفت جنگل آرامش دلم...

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (32)

فصل نهم: تاریخچه و نقش گردان مستقل 419 مهندسی در دوران دفاع مقدس گردان419 مهندسی در سال 1352 در مراغه...

به مناسبت 24 اسفند سالروز انفجار بمب در نماز جمعه تهران (انتشار مجدد)

حماسه حضور در نماز جمعه فرشاد نژادخیر "شما مى آیید نماز جمعه را مى زنید، نماز جمعه را که مى...

به مناسبت 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا(انتشار مجدد)

احمد جنتی محب ...و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود و همین تربت...