چکیده ی جلسه هم اندیشی به مورخ 24/10/1398 در معاونت علمی و پژوهشی هیئت معارف جنگ

حاضرین : سرتیپ سید ناصر حسینی، سرتیپ نصرالله عزتی، سرتیپ2 عباس فرخی، سرتیپ2 ناصر زنگنه، سرتیپ2 حسن قربانی، سرهنگ علی...

مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-7

دلایل حضور مستشاران در ایران يكي از مهمترين دلايل حضور مستشاران نظامي آمريكايي در ايران، جهت تحقق اهداف اصول دکترین...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-156 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال 3- دفاع از شرف، حیثیت،...

عبور از سيروان (73)

تشكيل يگان آموزشي بر مبناي دستورالعمل نزاجا يگانهاي مستقل براي جذب نيروي وظيفه بيشتر مجاز به تشكيل يك گردان آموزشي...

هفتمین فصل غزل (50)

یافتم آنچه من گمکرده بودم پیش از امکان یافتم آفتاب عشق را در مشرق جان یافتم صد هزاران کهکشان خورشید...

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (28)

تاریخچه و نقش گردان623 آماد و ترابری در دوران دفاع مقدس در سال 1358، همزمان با تشکیل پشتیبانی لشکر، گردان...