ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-155 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال - بر عهده داشتن مأموریت حساس و مهم:

بی‌شک تلاش و فعالیت شما عزیزان است که با تلاش میلیون‌ها برادر و خواهر شما در سراسر کشور پیوند می‌خورند و سیل عظیم فعالیت عمومی ملت ایران را پدید می‌آورند. شما برادران که در این نقطه و در آب‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان و تهدیدکنندگان بر روی یک ناو به کار و تلاش مشغول هستید، بخشی از بار انقلابی ملت ایران را بر دوش دارید. نیروی دریایی ما مأموریت حساس و مهمی را بر عهده دارد و تهدید دشمنان در این ناحیه یک تهدید جدی است و این شما هستید که باید با حضور خود و فعالیت شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر و نیز تلاش و ابتکار، حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان را یک حضور فعال و مؤثر بسازیم و در مقابل تهدید دشمنان با قامت رسا و مقاوم از حقوق ملت ایران دفاع کنید. مردم شمارا دوست دارند و ارتش را از برادران عزیز و فداکار خود می‌دانند. ازاین‌رو در جبهه‌های زمینی و صحنه نبرد هوایی می‌بینیم که دیگر برادران نظامی شما چه ارتشی و چه سپاهی و چه بسیج گسترده مردمی به فعالیت هماهنگ با شما اشتغال دارند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده