ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-154 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال 1- ایفای نقشهای بزرگی در مقابله با بزرگترین تهدیدها از سوی دریا:

ما با اتکا به دل‌های مؤمن و مغزهای اسلامی اندیش و علاقه‌مند به منافع میهن از نیروی دریایی این تخصص‌ها را بین مردم خود خواهیم کشید و نیروی دریایی در نقش پیکان برنده ارتش جمهوری اسلامی و ارتش عظیم این ملت در مقابله با بزرگ‌ترین تهدیدها که از سوی دریا به ما می‌شود، نقش‌های بزرگی را ایفا می‌نمایند.

ما بایستی تا آنجا که می‌توانیم دست به‌سوی دیگران دراز نکنیم اگر هم مجبور و محتاج به دیگران شدیم باید کشوری را که با شما هم‌کیش و هم سنت و فرهنگ و یا نزدیک به شماست بر کشوری که با اندیشه و فرهنگ و دین شما فرسنگ‌ها فاصله‌دار ترجیح دهیم. شما به‌خصوص بایستی برجوشش داخلی خود تکیه کنید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده