اجرای آموزش معارف جنگ برای سربازان آموزشی پدافند منطقه غرب کشور
در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است،

هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت سه روز برای سربازان  وظیفه زیر دیپلم اعزامی 18/10/1398  در پایگاه یاد شده برگزار نمود.

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده