وقتی که شهرهای سنندج، مریوان، دیوان دره، سقز و بانه آزاد شد تازه ما را قبول کردند در مرکز. گفتند چه کار کنیم که سرعت پاکسازی ضدانقلاب در منطقه بیشتر بشود؟ گفتیم باید قرارگاه فرماندهی غرب کشور را تشکیل بدهیم. چون ضد انقلاب در منطقه‌ی شمال کرمانشاه، ضد انقلاب در متن خود کردستان و ضد انقلاب در جنوب آذربایجان غربی. این‌ها به هم گره خورده‌اند. شما اگر یک فرماندهی واحد تشکیل بدهید ]که[ ارتش و سپاه و ژاندارمری این‌ها همه در وحدت فرماندهی باشند، سرعت بیشتر می‌شود.

همین کار را کردند و آن‌جا مجبور شدند که به ما دو تا درجه دادند و ما فرماندهی غرب کشور را در کرمانشاه انجام دادیم. این سیرش رفت جلو و ما درگیر شدیم با رییس جمهور وقت. و طوری شد که حکم عزل ما آمد در این درگیری که با ایشان داشتیم و ما فراخوانده شدیم به تهران و درجه هایمان را هم گرفتند.

بعد از فراری شدن رییس جمهور وقت خائن به کشور فرانسه بود که شهید والامقام رجایی ما را احضار کرد و دوباره به ما گفت که شما باید بروید تشکیل قرارگاه را بدهید. بنابراین پیشنهاد قرارگاه با ایشان بود و اجرایش با بنده بود که در شمال غرب کشور ما قرارگاه حمزه سیدالشهدا را تشکیل دادیم.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده