شهید صیاد شیرازی در: خاطرات امیر سرتیپ دوم دکتر ابوالقاسم کیا (8)
پسازآنکه معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در سال ۱۳۷۳ با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری در پادگان پشتیبانی آموزشی نزاجا تشکیل و سازماندهی گردید، در خردادماه سال ۱۳۷۶ تصمیم گرفتند که جهت گردآوری اسناد و مدارک مستند و کتبی بهمنظور بازسازی صحنههای نبرد، پردازش و بهرهبرداری آموزشی از آنها برای نسلهای آینده فرماندهان محترم یگانهای عملیاتی عملیات غرورآفرین فتح المبین و بیتالمقدس را در پایگاه چهارم شکاری دزفول گرد هم آورند تا ضمن ثبت و ضبط خاطرات آنان با حضور در مناطق عملیاتی و تشریح نحوه عملیات و همچنین میزگرد تشکیلشده در سالن اجتماعات پایگاه و ضبط گردد.

این مأموریت به نحو بسیار شایسته‌ای انجام شد،( البته من چند روز قبل از حضور هیئت در پایگاه به دزفول اعزام‌شده بودم تا هماهنگی‌های لازم را در رابطه با چگونگی اسکان و فراهم شدن تسهیلات لازم برای فرماندهان محترم طبق اوامر شهید انجام دهم که این کار به دقت انجام شد و هیئت هم با دو دستگاه اتوبوس از تهران به پایگاه اعزام‌شده بود).

در این ایام، شهید صیاد به من دستور داد که تعدادی لوازم خانگی به‌عنوان هدیه برای برخی از فرماندهان ارشد و شاخص تهیه کنم، تا به آنها اهدا شود . این کار هم طبق دستور و با نظر خود شهید انجام گرفت، اما برخی از فرماندهان عزیز پس از دریافت ضمن تشکر فراوان آنها را به من برگرداندند تا به افراد نیازمند اهداء شود،و جناب سرهنگ آذربن هریک از آنها را به یکی از خانواده‌های کارکنان پایور یگان‌های عملیاتی در عملیات مذکور که شناخت لازم از آنها داشت هدیه کرد. وقتی من این مطلب را به عرض شهید رساندم خیلی خوشحال شد که جناب آذربن چنین کاری را انجام دادند و موجب خوشحالی خانواده آن رزمندگان شدند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده