دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (21)
تاریخچه و نقش گردان356 توپخانه 130میلیمتری در دوران دفاع مقدس گردان356 توپخانه در اول اردیبهشت 1362 با بکارگیری تعدادی از کارکنان گردان300 توپخانه و گردان379 پدافند هوایی در زاهدان، به فرماندهی سروان اصغر ابراهیمزاده تشکیل شد و پس از سازماندهی ستاد و آتشبار ارکان و یک آتشبار تیر، در اجرای دستورات صادره از نیروی زمینی و لشکر، به مقصد ایرانشهر حرکت و تا اول آذر 1364 نسبت به سازماندهی آتشبارهای تیر اقدام نمود و همزمان با اعزام توپخانه لشکری، به منطقه عملیاتی غرب (دشت دیره) جابهجا گردید.

در منطقه عملیاتی، پس از استقرار و تحکیم مواضع با مأموریت عمل‌کلی[1] لشکر در صورت نیاز در مورد اجرای آتشبار دوربرد اقدام می‌نمود و در همان منطقه عملیاتی دشت دیره، این گردان پس از اجرای مأموریت در خاتمه همزمان با توپخانه لشکری به منطقه سومار و نفت‌شهر عزیمت نمود و در آنجا هم کمک مستقیم تیپ3 زرهی ایرانشهر قرار گرفت. گردان356 توپخانه در طول مدت استقرار چندساله در منطقه عملیاتی سومار، در ده‌ها تک هماهنگ و محدود به عنوان پشتیبانی آتش شرکت فعال و حضور چشمگیری داشت. در عملیات‌هایی چون کربلا6، تک سراسری عراق در 31 تیر 1367 و عملیات مرصاد نیز شرکت نمود. پس از پذیرش قطعنامه598 و پایان جنگ، تا فروردین 1369 در منطقه سومار مشغول دفاع بود و سپس به منطقه جنوب جابه‌جا گردید و تا سال 1377 مشغول حراست و مرزبانی از کیان ایران اسلامی بود، که برابر امریه صادره از نیروی زمینی ارتش، به منطقه سرزمینی ایرانشهر مراجعت نمود. بر اساس طرح ثامن‌الائمه در سال 1390، در تابعیت تیپ388 مستقل پیاده مکانیزه شهید سرتیپ حیدر شهرکی قرار گرفت.

صورت اسامی فرماندهان گردان356 توپخانه از بدو تشکیل تا سال 1390

R

درجه

نام و نشان

تاریخ انتصاب

مدت انتصاب

سِمت

یگان

1

سروان

اصغر ابراهیم‌زاده

1362

10 ماه

فرمانده

گردان356

2

سروان

غلامرضا خزایی

1362

2 سال و 7 ماه

فرمانده

گردان356

3

سرگرد

محمد یعقوبی

1365

3 سال و 9 ماه

فرمانده

گردان356

4

سرگرد

محمود یعقوبی

1369

2 سال

فرمانده

گردان356

5

سرگرد

غلامرضا پارسامنش

1371

1 سال

فرمانده

گردان356

6

سرگرد

سعید توفق‌آذر

71

2 سال

فرمانده

گردان356

7

سرهنگ2

محمدرضا کیافر

74

1 سال و 10 ماه

فرمانده

گردان356

8

سرگرد

عضدالدوله دیلمی

1376

5 ماه

فرمانده

گردان356

9

سرگرد

سید حبیب حسینی

1377

3 سال

فرمانده

گردان356

10

سرگرد

حمیدرضا دزیانیان

1380

4 سال

فرمانده

گردان356

11

سرهنگ2

امیرعلی احمدفام

1384

2 سال

فرمانده

گردان356

12

سرهنگ2

رضا رستمی

1386

4 سال

فرمانده

گردان356

 

 

 

منبع: دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان ، سرهنگ غلامحسین زرگر ، 1398، ایران سبز، تهران

 


[1]. عمل کلی: توپخانه‌ای است که اجرای آتش آن توسط فرمانده یگانی هدایت و کنترل می‌گردد که از لحاظ سازمان متعلق به آن یگان بوده و یا مأمور می‌باشد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده