ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-149 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن - - تحمل مرارتها در سختترین آزمایشهای این ملت: من فراموش نمیکنم آن روزهایی را که درشدت جنگ و در بحبوحهی حوادث تلخ، جوانان و خلبانان ما در آسمان چه فداکاریهایی میکردند؛

و افراد فداکار مؤمن این نیرو در زمین، در مقابله با تهاجم دشمن، چه مرارت‌هایی می‌کشیدند؛ همه‌ی اینها جزو پرونده‌ی معنوی و ذخیره‌ی الهی و آسمانی نیروی هوایی در دوران سخت‌ترین آزمایش‌های این ملت است.

  1. حاضر بودن در جلوترین میدان‌ها:

چون نیروی هوایی در طول این دوران پر حماسه و در عین حال خون‌بار، در جلوترین میدان‌ها حاضر بود. در طول جنگ هوایی یکی از بهترین امتحان‌ها را داد. این پدیده بزرگ، نمی‌تواند از آن اقدام روز نوزدهم بهمن جدا باشد. این همان روحیه است؛ یکجا آن‌طور خودش را نشان می‌دهد، و در طول جنگ این‌طور ظهور و بروز می‌کند؛ یک‌بار و یکجا هم در دوران سازندگی بسر جنگ و خودسازی و بازگشت به خود، باید طور دیگری خود را نشان دهد، که می‌دهد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده