مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-1

مقدمه( بخش اول) پیشینه روابط ایران با ایالات متحدة آمریکا به 1320 شمسی (1941م) باز میگردد كه زمينه را براي...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-149 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن - - تحمل مرارتها در سختترین...

عبور از سيروان (66)

شايعات سقوط جنگندههاي عراقي در آغاز جنگ تحميلي گاهي خبر ميرسيد كه يك فروند هواپيماي عراقي توسط سلاح سبك رزمندگان...

هفتمین فصل غزل (43)

در موج گلبرگی از اشک سید مرتضی کراماتی نفرین بر این شب، شب سرد، این شب که پایان ندارد نفرین...

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (21)

تاریخچه و نقش گردان356 توپخانه 130میلیمتری در دوران دفاع مقدس گردان356 توپخانه در اول اردیبهشت 1362 با بکارگیری تعدادی از...

شهید صیاد شیرازی در: خاطرات امیر سرتیپ دوم دکتر ابوالقاسم کیا (7)

در تابستان ۱۳۷۱ شهید صیاد تصمیم گرفت که هیئت بازرسی خدمت حضرت آیتالله باریکبین نماینده محترم ولیفقیه و امامجمعه قزوین...