ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-146 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن - - ایستادگی در صفوف مقدم دریکی از میدانهای دشوار:

امروز هر کس می‌خواهد به این ملت و به این کشور خدمت بکند، باید ایمان را در دل‌ها تقویت کنند؛ امید را در دل‌ها روشن‌تر کنند؛ معرفت اسلامی و ایمانی را در ذهن‌ها تقویت کند. هر کس به آینده‌ی این ملت امیدوار است، باید به خانواده‌های شهیدان احترام کند؛ به جانبازان، به آزادگان، به رزمندگان و ایثارگران و به آحاد نیروهای مسلح احترام بگذارد؛ اینها کسانی هستند که دریکی از میدان‌های دشوار در صفوف مقدم ایستاده‌اند. البته همه‌ی قشرهای ملت مسئولیت‌های بزرگ خودشان رادارند و امیدواریم که قشرهای گوناگون بتوانند این مسئولیت‌ها را ایفا کنند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده