ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-145 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن - - مقاومت در مقابل همهی قوتها و قدرتهای نظامی و تسلیحاتی و سیاسی دنیا:

حکومت استبدادی در دوره‌های مختلف خسارت‌هایی به بارآورند و جنگ‌هایی برای امیال خودشان سازماندهی کردند و به راه انداختند، ملت ایران در عهد جمهوری اسلامی این افتخار را دارد که با همه‌ی توان و قدرت توانسته است از تمامیت ارضی خود، از مرزهای خود، از شرف و حیثیت خود، باکمال قدرت دفاع کند. هشت سال همه‌ی قوت‌ها و قدرت‌های نظامی و تسلیحاتی و سیاسی دنیا بر روی جبهه‌های جنوب غربی و غرب و شمال غربی این کشور متمرکز بشوند و از همه‌ی امکانات استفاده کنند؛ اما نتوانند یک وجب از مرزهای این کشور را از این ملت بگیرند و مجبور به عقب‌نشینی شوند؛ این چیز کوچکی است؟ این را رزمندگان کردند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده