هفتمین فصل غزل (38)
صبح اما چه تفاوت دارد بی تو بیدار شدن یا نشدن؟

شب محض

شب، شبی در تب فردا نشدن

صبح، در فكر شكوفا نشدن

شب ابری، شب خاموشی ماه 

شب، شب غرق تماشا نشدن

شب کابوس، شب شب، شب محض

شب دلگرم به رؤیا نشدن

همه ‌شب من و این بغض بزرگ

گرهی منتظر وا نشدن

گرهی کور از آن لحظه که تو

رفته‌ای در پی پیدا نشدن

صبح اما چه تفاوت دارد

بی تو بیدار شدن یا نشدن؟

منبع: هفتمین فصل غزل ، مجموعه شعر دفاع مقدس ، 1376، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده