شهید صیاد شیرازی در: خاطرات امیر سرتیپ دوم دکتر ابوالقاسم کیا (2)
سال ۱۳۷۰ به هنگام بازرسی از توان رزمی نیروها در پادگان سنندج، به همراه شهید صیاد شیرازی بهقصد بازدید از انبارهای اقلام آمادی طبقه ۱ و ۲ عازم محل انبارها شدیم،

از مسیرهایی که شهید انتخاب می‌کردند،عبور می‌کردیم و خاکی هم بود ؛ ناگهان پس‌ازآنکه ما از مسیر موردنظر عبور کرده بودیم؛ متوجه شدیم حدود ۱۰۰ متر عقب‌تر از ما سربازی روی مین ضدنفر رفته و از ناحیه پا مجروح شده است؛ وقتی‌که شهید آن صحنه را دید، ضمن اینکه خیلی ناراحت شده بودند، فرمودند: تقدیر نبود که ما روی مین برویم و مجروح یا شهید شویم و دعای فرج را زیر لب زمزمه کردند .

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده