هفتمین فصل غزل (37)
خون تو حمیدرضا شکارسری چوبی خشک به نشانی بر سنگ نشاندم

سنگ مزاری که نیست

و پیراهن خونین تو را بر آن

اینک پیراهن تو

بر شاخه‌های درختی است

که سر در ابرها برده است

خون تو چه کرده است؟

منبع: هفتمین فصل غزل ، مجموعه شعر دفاع مقدس ، 1376، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده