ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-142 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن - - ایستادگی و صدق قول در میدانهای خطر: من آن روز در خدمت امام شاهد قضايا بودم و این تحولی را که بهصورت محسوس داشت در ارکان نظام كشور ما تحقق پیدا میکرد، دیدم. سبقت در جهاد و سبقت در پذیرش ارزشهای الهی و اسلامی و سبقت در فهمیدن حقیقت، یک ارزش است؛

این ارزش را نیروی هوایی ما کسب کرد و آن را باارزش دیگری همراه نمود، که آن‌هم عبارت است از ایستادگی و صدق قول در میدان‌های خطر. نیروی هوایی ما، چه قبل از شروع ظاهری و رسمی جنگ تحمیلی، و چه به‌خصوص از هنگام شروع این جنگ تحمیلی طولانی و پر خسارت، در میدان‌ها فداکارانه جنگید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده