دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (12)
در عملیات نصر12 در 10 آبان 1364 نیز شرکت نمود. همچنین، به پدافند در منطقه سومار مشغول شد که دستور شرکت در عملیات کربلا6 در 23 دی 1365 ابلاغ گردید و گردان با تمام توان و قدرت در این عملیات شرکت و حضوری فعال داشت. در عملیات سراسری هجوم عراق در 31 تیر 1367، مقاومت و ایستادگی کرد و بلافاصله پس از دفع نیروهای دشمن در عملیات مرصاد، که منافقین به طرف اسلامآباد و کرمانشاه مشغول پیشروی بودند، شرکت جست و ضربات مهلکی به نفاق وارد نمود.

صورت اسامی فرماندهان تیپ288 زرهی خاش از بدو تشکیل تا سال 1390

R

درجه

نام و نشان

تاریخ انتصاب

مدت انتصاب

سِمت

یگان

1

سرهنگ

احباب

55

2 سال

فرمانده

تیپ288

2

سرهنگ

نیکو

57

2 سال

فرمانده

تیپ288

3

سرهنگ

ضرغام گیلانی

59

2 سال

فرمانده

تیپ288

4

سرهنگ

حسین‌خانی

61

1 سال

فرمانده

تیپ288

5

سرگرد

فلاحی

62

1 سال

فرمانده

تیپ288

6

سرهنگ

عباس نیک‌منش

63

1 سال

فرمانده

تیپ288

7

سرهنگ

ناصر محمدی‌فر

64

1 سال

فرمانده

تیپ288

8

سرگرد

احمد فتحی‌پور

64

1 سال

فرمانده

تیپ288

9

سرهنگ

رسولی

65

1 سال

فرمانده

تیپ288

10

سرهنگ

عباس نیک‌منش

66

2 سال

فرمانده

تیپ288

11

سرهنگ

غلامحسین طاهری‌افشار

68

3 سال

فرمانده

تیپ288

12

سرهنگ

ناصر قدرت

71

3 سال

فرمانده

تیپ288

13

سرهنگ

سید علی فیروزی

74

1 سال

فرمانده

تیپ288

14

سرتیپ2

حسینعلی مصوری

75

3 سال

فرمانده

تیپ288

15

سرتیپ2

حسین عرب

78

3 سال

فرمانده

تیپ288

16

سرهنگ

صدرالله ژاله‌بار

81

4 سال

فرمانده

تیپ288

17

سرهنگ

محمد محمدیان

85

1 سال

فرمانده

تیپ288

18

سرتیپ2

محمد رضائی

86

2 سال

فرمانده

تیپ288

19

سرتیپ2

علیرضا یوسفی

88

3 سال

فرمانده

تیپ288

 

تاریخچه و نقش گردان161 پیاده در دوران دفاع مقدس

این گردان در 11 مهر 1359، بعد از چند روز از آغاز جنگ تحمیلی در مرکز آموزش05 کرمان به نام گردان808 پیاده تشکیل و سازماندهی شد. گردان پس از سازماندهی و آموزش و اخذ تجهیزات و اقلام مورد نیاز در 27 مهر 1360 به منطقه عملیاتی جنوب اعزام گردید و زیر امر لشکر21 حمزه سیدالشهداء نیروی زمینی قرار گرفت. چند ماهی در مصاف با ارتشیان عراق از سرحدات این مرز و بوم دفاع نمود و در 8 دی 1360 به منطقه عملیاتی غرب اعزام گردید و زیر امر تیپ40 سراب قرار گرفت. منطقه غرب و جبهه میانی جایی بسیار حساس بوده که از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مدت، این گردان از خود رشادت و جانفشانی‌های زیادی نشان داد و در 20 تیر 1361 به منطقه عملیاتی مهران عزیمت نمود و زیر امر لشکر84 پیاده خرم‌آباد قرار گرفت. در عملیات آزادسازی مهران شرکت جست و برگ زرینی در کارنامه خویش به ثبت رساند. پس از خاتمه عملیات و تثبیت آن، بنا به دستور سلسله مراتب فرماندهی، در 1 مهر 1363 به لشکر88 زرهی زاهدان منتصب گردید و از گردان808 به گردان161 پیاده تغییر نام داده و زیر امر تیپ3 زرهی ایرانشهر قرار گرفت و در سومار، خطوط پدافندی را اشغال و مشغول دفاع از کیان ایران اسلامی شد. در آذر1364، به منطقه قصرشیرین و گیلانغرب اعزام شد و زیر امر تیپ1 زرهی زاهدان قرار گرفت. در این منطقه نیز، ضمن پدافند در خطوط صفر مرزی، در چندین تک محدود شرکت جست و سپس در خرداد1365، به سومار رجعت نمود و به یگان سازمانی خود، تیپ2 زرهی خاش ملحق گردید. طی مدت مدیدی در منطقه سومار، در چندین تک محدود و نیز دفع تک‌های دشمن در 2 مرداد 1366 و 2 خرداد 1367 شرکت جست و ضربات سختی به دشمن وارد نمود و تعداد 20 نفر از ارتش عراق را به اسارت گرفت.

در عملیات نصر12 در 10 آبان 1364 نیز شرکت نمود. همچنین، به پدافند در منطقه سومار مشغول شد که دستور شرکت در عملیات کربلا6 در 23 دی 1365 ابلاغ گردید و گردان با تمام توان و قدرت در این عملیات شرکت و حضوری فعال داشت. در عملیات سراسری هجوم عراق در 31 تیر 1367، مقاومت و ایستادگی کرد و بلافاصله پس از دفع نیروهای دشمن در عملیات مرصاد، که منافقین به طرف اسلام‌آباد و کرمانشاه مشغول پیشروی بودند، شرکت جست و ضربات مهلکی به نفاق وارد نمود.

در اوایل سال 1369، از سومار به منطقه جنوب عزیمت نمود و پس از چند ماه حراست و مرزبانی از میهن اسلامی، بر اساس طرح رجعت، در 31 شهریور 1371 به منطقه سرزمینی خاش عزیمت نمود و مشغول سازماندهی، آموزش و بازسازی گردید. در راستای طرح تحول ساختاری نیروی زمینی (طرح ثامن‌الائمه) در 27 دی 1390، از تیپ288 زرخی خاش منتزع و به تیپ377 مشهد اختصاص یافت و اعزام گردید.

 

منبع: دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان ، سرهنگ غلامحسین زرگر ، 1398، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده