هفتمین فصل غزل (33)
مثل تاک خسته به خاک آشنا شدیم اما هنوز باورمان آسمانی است

نشان بی‌نشانی

ابراهیم سنایی

ما را که چهره مثل غروب ارغوانی است

اندوه فصل حادثه در ما نهانی است

مانند باد در رگ صحرا شناوریم

زیباترین نشانی ما بی نشانی است

ما مثل تاک خسته به خاک آشنا شدیم

اما هنوز باورمان آسمانی است

بغضی گلوی خسته ما را فشرده باز

انگار باز در دل ما شروه خوانی است

ما را چرا شکسته پَر احساس می‌کنید

اینک که بال همت ما کهکشانی است

ما را به طبع شعر کسی نیست احتیاج

خاموش! پای ما غزلی جاودانی است

منبع: هفتمین فصل غزل ، مجموعه شعر دفاع مقدس ، 1376، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده