ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-137 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

16 – قرار داشتن در متن بحران ها و جنگیدن در شرایط دشوار:

شما ارتشی هستید که ده سال برای کشور و ملت خود جنگیده اید. کمتر ارتشی در دنیا این گونه است. خیلی از ارتش های دنیا، در متن بحران ها قرار نگرفته اند و یا لااقل شرایط دشواری نداشته اند امتحانی این چنین به مردمشان نداده اند. شما با وجود شرایط دشوار، ده سال جنگیدید. جنگ تحمیلی، هشت سال طول کشید؛ اما شما با دشمن ده سال جنگیدید؛ زیرا قبل شروع جنگ تحمیلی، ارتش در جبهه ها بود."

 

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده