زمینه­های مناقشه ایران و عراق بر سر اروندرود را تشریح کنید و مفهوم خط تالوگ را توضیح دهید.
زمینه­های مناقشه ایران و عراق بر سر اروندرود را تشریح کنید و مفهوم خط تالوگ را توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

خط تالوگ درواقع خطی فرضی است در عمیق‌ترین نقاط یک رودخانه قابل کشتی‌رانی بین دو کشور و به عنوان مرز مطرح می‌شود و یک عرف جهانی است که در همه دنیا به این شکل عمل می‌شود. اما مناقشات ما در اروندرود تاریخچه بسیار طولانی دارد و قراردادهای متعددی در این خصوص بین طرفین به امضاء رسیده است. در مقاطعی با دولت عثمانی، در مقاطعی با پادشاهی عراق و در مقاطعی با جمهوری عراق.

دست استعمار انگلیسی که در آن زمان عراق را تحت قیمومیت خود داشت و درواقع از منابع زیرزمینی آن به خصوص نفت بهره‌برداری می‌کرد، عملاً در این مسئله مشاهده می‌شود و حق مسلم کشور ما را در یک رودخانه قابل کشتی‌رانی مرزی که خط تالوگ می‌باشد، عملاً برخلاف عرف بین‌المللی نادیده گرفته و مرز را در ساحل شرقی رودخانه اروند قرار داده بودند و این یک چیز عجیب و باورنکردنی است که سواحل نزدیک کشور ما در اروندرود مرز دو کشور ایران و عراق تعیین گردیده بود.

تا اینکه در یک مقطعی برای اولین بار حدود 5کیلومتر مقابل بندر آبادان را به عنوان خط تالوگ پذیرفتند و علتش هم این بود که در همان زمان که بحث اکتشاف نفت و بهره‌برداری از منابع نفتی ایران مطرح شد، برای پیاده کردن تجهیزات حفاری و  اکتشاف نفت و بهره‌برداری از منابع نفتی 5 مایلی را در مقابل آبادان به عنوان خط تالوگ مطرح کردند تا به لحاظ حقوقی بتوانند در آنجا فعالیت‌های آزادتری را انجام دهند. این وضعیت تا سال 1975 به همین شکل برقرار بود تا در این سال در اجلاس اوپک در الجزایر با پادرمیانی آقای بومیدین، رئیس جمهور وقت الجزایر، بین شاه ایران که در آن جلسه حضور داشت و صدام حسین، که معاون رئیس جمهور عراق بود، توافق‌نامه‌ای به امضاء رسید که طی آن ما به حقوق حقه خودمان رسیدیم و بخشی از مناقشات و اختلافات ما بر سر مرزهای زمینی و همچنین پذیرش خط تالوگ به عنوان مرز بین دو کشور در اروندرود و بهره‌برداری مشترک از این رودخانه توسط هر دو کشور مورد توافق قرار گرفت.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده