زمینه­های مناقشه ایران و عراق بر سر اروندرود را تشریح کنید و مفهوم خط تالوگ را توضیح دهید.

زمینه­های مناقشه ایران و عراق بر سر اروندرود را تشریح کنید و مفهوم خط تالوگ را توضیح دهید. پاسخ زیر...

اجرای آموزش معارف جنگ در پایگاه پدافند هوایی منطقه غرب همدان

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ در پایگاه هوایی تیپ امیر المومنین

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش دژبان کهریزک

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

جنگ زندگی-15

مطرح کردن مشکلات و شناسايی از موقعيت دشمن تنها پرواز فرشته سکوت، فضاي منطقه عمليات را جذّاب و دلپذير کرده...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-135 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن...

عبور از سيروان (52)

در ساعات اولية حركت نه تنها اوركت و لباسهاي همه كاملاً خيس شد، بلكه لباس زير هم خيس شد و...

هفتمین فصل غزل (29)

آرامشی دارم به رنگ خودفریبی طعم فریبی تلخ دارد انتظارم!...

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (7)

مأموریت تیپ1 زاهدان به همراه سایر یگانهای لشکر در منطقه عمومی سومار و نفتشهر تا 1 اردیبهشت1369 ادامه داشت و...