هفتمین فصل غزل (28)
کجا رفتی تو در دیروز آتش با شتابی سرخ؟ کجا رفتی به هنگام خطر پا در رکابی سرخ؟

انتخابی سرخ

عبدالحسین رحمتی

کجا رفتی تو در دیروز آتش با شتابی سرخ؟

کجا رفتی به هنگام خطر پا در رکابی سرخ؟

اگر آن روز در باروت رفتی با نگاهی سبز

غروب اما به روی نیزه دیدم آفتابی سرخ

وداع آخرينت بود، یادم هست در آتش

به من گفتی سماع عشق یعنی پیچ و تابی

سرخ شما رفتید و ما در حسرت پرواز می میریم

نمی آید زسمت آسمان دیگر خطابی سرخ

زمانی از تو پرسیدم: بگو راز شهادت چیست؟

صمیمانه به من آن روز گفتی: انتخابی سرخ

 

منبع: هفتمین فصل غزل ، مجموعه شعر دفاع مقدس ، 1376، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده