ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-134 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

 

12 – ایستادن بر سر پیمان صادقانه خود با امام امت تا پای جان:

امروز ارتش اسلامی ایران تنها ارتشی است در دنیا که انسانی وارسته و انسانی رهرو راه پیامبر و یک روح ملکوتی در رأس آن فرماندهی دارد. ارتش ما تنها ارتشی است که برای آرمان های اسلامی مبارزه می کند و تنها ارتشی است که با ملت پیوند و پیوستگی عمیق دارد. ارتش جمهوری اسلامی ایران نشان داد که در میادین نبرد، یک سازمان کارآمد و قادر به انجام وظیفه و ماموریت های محوله است. برادران ارتشی ما همچنان در جبهه ها ثابت کرده اند که بر سر پیمان صادقانه خود با امام امت تا پای جان ایستاده اند.

13 – سال‌ها مقاومت کردن:

ارتش و سپاه دو بازوی توانمند این ملت‌اند و سال‌ها مقاومت کردند و در زمان صلح نیز در کنار هم باقی خواهند ماند. افتخارات و پیروزی‌های امروز ما ناشی از سال‌ها تلاش و دلاوری شما برادران رزمنده است.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده