اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید انشایی 02 پرندک
در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را از تاریخ 6/11/1398، به مدت سه روز برگزار گردید.

این دوره برای 265 نفر از سربازان وظیفه زیر دیپلم اعزامی19/9/1398  در مرکز یاد شده برگزار شد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده