اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید انشایی 02 پرندک

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش پدافند هوایی سمنان

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید نامجو بندر انزلی

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 04 بیرجند

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت، تدبیر، علم،...

عبور از سيروان (51)

اجراي عمليات قرارگاه تاكتيكي فرمانده عمليات در دامنة ارتفاع بلهبزن و نزديكي روستاي هيروي در جنوب رودخانة سيروان فعال شده...

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (6)

تاریخچه و نقش تیپ1 زرهی زاهدان در دوران دفاع مقدس سال 1358 پس از ارتقاء تیپ88 مستقل به لشکر88 زرهی...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-134 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن...

هفتمین فصل غزل (28)

کجا رفتی تو در دیروز آتش با شتابی سرخ؟ کجا رفتی به هنگام خطر پا در رکابی سرخ؟...

جنگ و زندگی-14

ساعت 2245 دقيقه محافظان امنيتي اطاق جنگ کارت شناسائي و برگ دعوت ورود به جلسه را کنترل و اجازه ورود...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...