ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-133 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن 11- با گستاخی کامل، با شجاعت، با اتکا به نفس ایستادگی کردن:

امروز ارتش ما به خودکفایی نسبی رسیده است. در حالی که در کشورهای جهان سوم، ارتش خودکفا وجود ندارد. قدرت‌های بزرگ و کمپانی‌های تسلیحاتی جهان هرگز اجازه ندادند که ارتشی‌ها حتی امید و تصور استقلال در ابزارهای جنگی و دانش نظامی و سازماندهی را در دلشان داشته باشند. امروز ارتش ما با گستاخی کامل، با شجاعت، با اتکابه‌نفس، احساس می‌کند که می‌تواند سرپای خود بایستد؛ خودش را تأمین می‌کند. امروز ارتش ما، سلاح پیچیده می‌سازد؛ سلاح استراتژیک و تعیین‌کننده را آزمایش می‌کند. ما برای ارتش جمهوری اسلامی ایران، آینده درخشان‌تری را در خدمت به انقلاب، اسلام و مردم پیش‌بینی می‌کنیم.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده